Sport & Cultuur


Info

Sport en cultuur vormen in een samenleving belangrijke aspecten. Sport is als fysieke bezigheid een gezonde activiteit, voor lichaam en geest. Het is daarom belangrijk dat het voorzieningenniveau op dit gebied ten minste gehandhaafd blijft. Het is zaak dat sportactiviteiten zoveel mogelijk gefaciliteerd worden. De werkgroep zal de ontwikkelingen op dit gebied volgen en zo mogelijk bevorderen. Dat geldt ook voor alles dat tot onze cultuur gerekend mag worden. Cultuur is een breed begrip. Bij cultuur denken wij aan creatieve menselijke uitingen binnen instellingen en organisaties, die theater, dans, muziek, teken- of schilderkunst beoefenen. De opsomming is in wezen onbeperkt. Onder onze belangstelling gaat ook vallen alles wat in de komende tijd nog aan creatieve uitingen wordt bedacht. Cultuur heeft ook nog een tweede betekenis: “de Boskoopse cultuur”. Die eigen identiteit wil de Dorpsraad Boskoop graag  beschermen en behouden!

Regelmatig vindt overleg met de gemeente plaats om problemen zo mogelijk op te lossen of ideeën die door de projectgroep zijn uitgewerkt voor te leggen.

  

De projectgroep vergadert ten minste eenmaal per maand.