Sociale en maatschappelijke zaken


Info

Info

De projectgroep Sociale en maatschappelijke zaken (onderdelen: gezondheidszorg, welzijn en ouderen, werk en inkomen, jongeren en onderwijs, wonen, openbare faciliteiten en veiligheid) houdt zich bezig met de sociale en maatschappelijke leefbaarheid van Boskoop.

Op 1 januari 2015 zijn de taken van de gezondheidszorg en welzijn, werk en inkomen, en de zorg voor de ouderen en jeugd overgeheveld van de rijksoverheid naar de lokale gemeenten overgegaan.

Onze projectgroep wil er op toezien dat in Boskoop:

  • zorgverlening van zorgvragers zo goed mogelijk gewaarborgd blijft door de voornemens van de gemeente op dit gebied te inventariseren en knelpunten vast te stellen.

 

  • voorzieningen voor jong en oud, verenigingen en openbare faciliteiten behouden blijven en deze zo mogelijk uit kunnen breiden als de gemeente hiervoor openstaat.

 

  • er voor de jongeren van verschillende niveaus passend onderwijs en arbeidsplekken behouden blijven.

 

  • er oog en oor is voor de woningbouw om de leefbaarheid van Boskoop in stand te houden. Immers: zonder voldoende geschikte woningen zullen de inwoners naar elders verhuizen en zullen wij ook geen nieuwe, jonge gezinnen aantrekken. Daarnaast vinden wij de instandhouding van een verzorgingshuis belangrijk evenals een juiste opvang voor immigranten   en vluchtelingen/asielzoekers.

 

  • aandacht wordt besteed aan sociaal-maatschappelijke problematiek in de breedst mogelijke zin van het woord.

 

       Klik hier voor informatie over de Buurtbus.