Openbare ruimte


Info

De werkgroep richt zich op de diverse aspecten van de openbare ruimte. Openbare ruimte  is alle ruimte in Boskoop waar mensen toegang toe hebben en gebruik van mogen maken en die eigendom is van en beheerd wordt door of namens de gemeente Alphen aan den Rijn. Voorbeelden hiervan zijn het wegennet en de verdere infra-structuur, het gemeentelijk groen, kinderspeelplaatsen, toegankelijkheid voor gehandicapten).

Binnen de projectgroep komen ook onderwerpen aan de orde die liggen op het terrein van verkeer en vervoer.

Klik hier voor de Dorpsvisie Boskoop.

Klik hier voor informatie over de buurtbus..

Alle inwoners van Boskoop  hebben vrijwel dagelijks met deze terreinen te maken. De verantwoordelijkheid en de zeggenschap liggen bij de gemeente. Daar waar knelpunten zijn wil de projectgroep samen met de gemeente tot oplossingen komen. Ideeën en suggesties worden door de projectgroep uitgewerkt en besproken met de gemeente.

Voor kleine, incidentele ongemakken moeten de inwoners van Boskoop zelf contact opnemen met de desbetreffende afdeling van de gemeente.

 

De projectgroep vergadert ten minste eenmaal per maand.