Openbare ruimte


Lopende projecten

Groenbeheer

Groenbeheer

2016-10-18

Over het openbaar groen ontvangt de Dorpsraad veel klachten. Omdat het direct onderdeel uitmaakt van de leefomgeving heeft iedereen met openbaar groen te maken. De projectgroep Openbare ruimte van de Dorpsraad steekt veel tijd aan het beoordelen van objectieve en subjectieve klachten en het zoeken naar oplossingen om situaties te verbeteren.

Lees meer

KNELPUNTEN LANGZAAM VERKEER ZIJDE .

Het projectteam Openbare Ruimte van de Dorpsraad heeft de specifieke knelpunten van het langzaam verkeer (fietsers-voetgangers) op en rond de Zijde in kaart gebracht. Samen met het team en enkele belangstellende burgers, een ambtenaar van verkeerszaken en de gebiedsadviseurs is er een knelpuntenlijst opgesteld.

 

  • De rotonde naar en van het Noordeinde, waarvan de Provincie eigenaar is,  is redelijk overzichtelijk.

Zijde:

  • De Zijde in zijn geheel is onder de loep genomen en verdient de nodige verbeterpunten, met name aan het fietspad en trottoir. Aan de zuidkant zowel als aan de noordkant is het fietspad te smal en aflopend naar de weg.
  • Voorrang voor fietsers is nog niet aan de orde en dat blijft daardoor voorlopig gelden voor alle rotondes in Boskoop.
  • Er dient een veilige oversteek ter hoogte van Sonneveld te worden aangebracht.
  • Oversteek van het Zwarte pad (visa versa) naar Wellant College dient veiliger te worden, inclusief oversteek naar Parklaan.
  • Rotonde  Boezemlaan. Het fietspad in de ronding is te smal en daardoor gevaarlijk. Dit geldt voor de oversteek aan de westkant en de oostkant. Voor de voetgangers dienen ook aanpassingen te komen.
  • Het zebrapad nabij de Zinkeling is niet veilig. Dat moet extra aandacht krijgen. Automobilisten en fietsers geven voetgangers zelden voorrang.
  • Rotonde Voorofscheweg: Maatregelen nodig om de fietsoversteken en de voetgangers oversteken te verbeteren. (zie rotonde Boezemlaan), dit heeft hoge prioriteit.
  • Oversteek vanuit Voorofscheweg naar Raadhuisplein is onoverzichtelijk en gevaarlijk, mede door het toegenomen fietsverkeer vanwege de vestiging  van het Coenecoop College.
  • Gereed maken en creëren van een rechtstreekse fiets verbinding van en naar het Zwarte Pad, door Waterrijk, naar de Voorofscheweg verdient prioriteit.  

 

We hebben de verantwoordelijke Gemeenteambtenaren in detail op de hoogte gebracht van de ‘knelpunten’ en nadrukkelijk aangegeven dat wij verwachten dat zij snel met een ‘Plan van Aanpak’ bij ons terugkomen.