Openbare ruimte

De  contactgroepgroep richt zich op  de Projecten  van de Openbare Ruimte  Voorbeelden hiervan  zijn het  beheer van het  Openbaar GroenAfvalproblematiek en Milieu, Verkeer en Vervoer te land en te water,  Recreatieve activiteiten en Planelogie.

Alle inwoners van Boskoop hebben vrijwel dagelijks met deze aspecten te maken. De verantwoorde--lijkheid en de zeggenschap ligt bij de gemeente. Voor klachten of incidentele ongemakken  kunnen de inwoners van Boskoop rechtstreeks  de gemeente bellen.  Meldingen Openbare Ruimte (MOR)  Tel  nr. 0182 14 01 72  of via What’s App 06 – 10 40 63 39.

Daar waar zich knelpunten voordoen willen leden van de projectgroep zich inspannen om  met tussenkomst van de gemeentelijke gebiedsadviseur tot een  oplossing te komen.  Ook  willen  zij de burgers zoveel mogelijk informeren omtrent belangrijke Openbare Ruimte aspecten.  Graag staan wij open  voor aanbevelingen van de burgers aangaande aspecten van de Openbare Ruimte.