Ondernemers


Info

In de kern Boskoop zijn veel economische activiteiten. Boskoop is bekend geworden door de sierteeltsector waarin nog steeds veel bedrijven – groot en klein – actief zijn. Voor Boskoop geldt dat veel huishoudens afhankelijk zijn van deze sector.

Daarnaast zijn er veel andere bedrijfsactiviteiten. Zo is er een uitgebreid winkelbestand in het centrum van Boskoop.

De werkgroep voelt zich betrokken bij al deze economische activiteiten en wil in het belang van ondernemers en inwoners waar nodig een rol spelen om de continuïteit te waarborgen of nieuwe initiatieven te ondersteunen. Voor de werkgroep zijn de bereikbaarheid (infrastructuur) en de ontwikkelingen en de leefbaarheid binnen het winkelgebied van Boskoop belangrijke aandachtsgebieden. De werkgroep heeft hierover contact met belangenverenigingen, burgers en de gemeente.

 

De projectgroep vergadert  eenmaal per maand.