Dorpsvisie

In de eigen vergaderruimte aan de B.C.-straat heeft het dagelijks bestuur van de Dorpsraad Boskoop de recent gereedgekomen “dorpsvisie” aangeboden aan de wethouders Kees van Velzen en Gert Jan Schotanus.

In een korte speech schetste voorzitter Ria de Groot de totstandkoming van deze toekomstvisie. Het verzoek tot het opstellen van een dorpsvisie kwam destijds van de wethouder Van Velzen. “Onze secretaris Jacques Booij heeft het gehele boekwerk van 34 pagina’s geschreven, rekening houdend met alle input. Dit wordt ons programma voor de volgende jaren”.

De wethouders prezen de vlotte schrijfstijl met een grote zeggingskracht. Zij ontdekten ook de spanning, die keuzes oproepen. Alle onderwerpen, die essentieel zijn voor Boskoop staan uitvoerig beschreven in het document. De wethouders toonden zich onder de indruk van het resultaat.

Alle leden van het College, alle raadsleden, alle medewerkers van de Dorpsraad en alle burgers die interesse tonen, ontvangen een papieren exemplaar.

 

Klik hier om de Dorpsvisie te bekijken.

 

Op de foto v.l.n.r.: secretaris Jacques Booij, wethouder Gert Jan Schotanus, voorzitter Dorpsraad Ria de Groot, wethouder Kees van Velzen en penningmeester Pim Boer (foto: Jacqueline Ververs)