Zorgloket

Zorgloket

20-02-2019

In de Dorpsvisie van de Dorpsraad wordt geschreven over het ‘tekort aan voorzieningen’ in Boskoop. Een belangrijk onderwerp, vind ik. Immers, met een bevolking van bijna 16.000 inwoners is het met de noodzakelijke voorzieningen niet al te best gesteld. En dat, terwijl wij de op één na grootste kern van de Gemeente Alphen aan den Rijn zijn. In onze tien ‘te realiseren speerpunten’ wordt over dit onderwerp letterlijk gemeld: ‘Er moet ter plaatse een gemeentelijk ‘loket’ komen én een bemande politiepost. Het staat er redelijk ‘dwingend’, maar die toon wordt niet voor niets gehanteerd. Na de fusie verloor ons Gemeentehuis haar publiekelijke functie. De afdeling ‘publiekszaken’ verhuisde in 2014 met alle ambtenaren naar Alphen. Dat had tot gevolg, dat er in Boskoop geen dienstbare ambtenaren meer beschikbaar waren, die dagelijks als vraagbaak kunnen fungeren. Voor het aanvragen van Identiteitspapieren, zoals paspoort of rijbewijs,  gemeentelijke vergunningen, je pasgeboren kind aangeven of een sterfgeval melden, moeten Boskopers afreizen naar de ‘stad Alphen’. Bij mogelijk beperkte mobiliteit betekent dit voor veel mensen een probleem. Maar dat is niet het enige probleem. Er zijn zoveel ‘kwetsbare’ groepen in onze gemeenschap met hulpvragen, waarvoor een aanspreekpunt nodig is. Het zijn niet alleen de ouderen, die de afwezigheid van een gemeentelijk loket als een groot gemis ervaren. Ook voor mensen met sociale problemen is een dergelijk aanspreekpunt beslist nodig. Zij hebben vaak net dat steuntje in de rug nodig om in de ingewikkelde regelgeving een stap verder te komen. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Er is dringend behoefte aan een loket in Boskoop. Een ‘gemeentelijk zorgloket’, of aanspreekpunt, waar men terecht kan voor kundig advies en doorverwijzing naar de juiste instanties bij problemen en/of vragen. Vanaf de fusie in 2014, was optimale dienstverlening één van de primaire speerpunten voor de nieuwe gemeente. “We schakelen naar vraaggerichte, algemenere dienstverlening die is afgeleid van de noodzaak en logica van de burger”, werd er gemeld in het coalitieprogramma van 2014-2018, ‘Nieuw & Anders’. Begrippen als ‘persoonlijk’ en ‘kwaliteit’ werden genoemd als kenmerkend voor de dienstverlening. En nu is het 2019 en is er met die begrippen voor de Boskopers nauwelijks iets gedaan. Maar de noodzaak er nog steeds. Als we de naam van het door de Dorpsraad beoogde ‘zorgloket’ nu eens veranderen in ‘kernservicepunt’ en dit zou worden gerealiseerd in het tot Gemeenschapshuis verbouwde oude Gemeentehuis? Dan zou de Gemeente alsnog haar doelstelling uit het coalitieprogramma van 2014 hebben gehaald en ook alsnog een belofte hebben ingelost. Nu we dan toch bezig zijn: nemen we in die plannen dan ook gelijk maar de noodzaak van weer een politiepost in datzelfde Gemeenschapshuis mee. Voelt Boskoop zich meteen ook weer een stuk veiliger! Wilt u meer weten over de plannen van de Dorpsraad en de Dorpsvisie? In de bibliotheek kunt u kosteloos een exemplaar afhalen. Op onze website kunt u natuurlijk altijd reageren:
www.dorpsraadboskoop.nl

 

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop