Zelf zien en dán geloven

Zelf zien en dán geloven

16-05-2018

Het verkeersprobleem in Boskoop is zeer actueel. Het is niet langer een kwestie van ‘we
wachten maar af en zien wel hoe het wordt opgelost’. Integendeel, de kranten berichten ons er
bijna dagelijks over. Bestuurders steggelen er met elkaar over en zijn het oneens. Dit draagt
niet bij tot een adequate oplossing op korte termijn. De Gemeente stelt een onderzoek in naar
mogelijkheden voor de aanleg van een tweede oeververbinding. Er komt steeds meer protest
bij de burgers van Boskoop naar boven. Reuring genoeg op verkeersgebied, dat zeker, maar
intussen denderen dubbele vrachtwagens en zwaar beladen tractoren onverminderd over de
Zijde. ‘Verheft’ de hefbrug zich steeds weer opnieuw. En dwarrelt er een onzichtbare laag
fijnstof over het Boskoopse neer. Slechts een klein percentage van het verkeer over de Zijde zou
bestaan uit vrachtverkeer, zo meldde het AD Groene Hart onlangs, op basis van een meting,
uitgevoerd door de Gemeente Alphen. En ook, dat er slechts 8% sluipverkeer is. Het overige
verkeer zou worden opgeroepen door de Boskopers zelf. Deze cijfers roepen bij velen de nodige
vraagtekens op. Was het niet zo, dat eerdere onderzoeken leerden, dat 70% van het verkeer
doorgaand verkeer was? We zouden zélf wel eens willen vaststellen wat de exacte percentages
zijn van het passerende verkeer. In mijn hoofd ontstond een plan. Ik zie mij al zitten, namens de
Dorpsraad, in zo’n ‘telhokje’, dat voor tellingen, ergens in het land, gebruikt wordt. Een
eenvoudig houten optrekje, strategisch geplaatst aan een kruispunt of rotonde, met daarin
twee ‘tellers’ naast elkaar gezeten. Deze tellers turven - eenvoudig met potlood of pen – al het
passerende verkeer, gerubriceerd naar vracht- of personenauto’s en tractoren. Een degelijke
meting. En dat gedurende een week, tijdens een bepaald tijdstip van een dag. Twee mensen in
een telhokje, op de rotonde aan de Zijde. Eens kijken wat voor cijfers daaruit rollen. Ik hoop dat
veel ‘tellers’ zich zullen aanmelden. De resultaten kunnen dan vergeleken worden met die van
de eerder uitgevoerde meting door de Gemeente. Lijkt het u een goed idee?
Op onze site kunt u reageren. www.dorpsraadboskoop.nl

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop