‘’Waar de schoonste rozen groeien.………”

‘’Waar de schoonste rozen groeien.………”

26-04-2017

Hoera! Het Gemeentehuis wordt ons Gemeenschapshuis! Verschil van slechts twee letters, maar welk groot nieuws vertolken die twee letters. Ons ‘Gemeenschapshuis’,

een multifunctionele ontmoetingsplaats. Met daarin een vestiging van de bibliotheek, de mogelijkheid om huwelijken te sluiten, in die prachtige, monumentale trouwzaal. Met wellicht een ruimte voor TOM-in-de-buurt en, niet te vergeten, het ‘Coenecoop College Boskoop’, in het nieuwe gedeelte. Over een ruimte voor de expositie van werken van schilder Sierk Schröder lopen nog onderhandelingen. Dit alles is officieel besloten door het College van B en W. De Gemeenteraad zal, zo wordt verwacht, dit voorstel overnemen. Niet alleen wordt de inzet van de Dorpsraad beloond, het is vooral een goede ontwikkeling voor onze dorpsgemeenschap!

Over het programma voor de viering van Koningsdag in Boskoop kunt u, elders in deze krant, lezen. Traditioneel in ons dorp is de jaarlijkse aubade. Een echte samenzang mét en vóór de dorpsbewoners. Waarin tijdens het zingen van het ‘Boskoops Volkslied’, een ode wordt gebracht aan de groei en bloei van ‘roos’ en ‘rododendron’ en een ‘rustig stromende Gouwe’. Een gedicht van Maarten Splinter, in Boskoop onder meer bekend als verzetsheld en gemeenteraadslid, vormt de basis van het Boskoops Volkslied. Boskoper Jan Erkelens componeerde de melodie. Een feestelijke dag zoals andere jaren, maar met de berichtgeving over het Gemeentehuis zal deze aubade een extra vrolijke klank krijgen. Kom en overtuig u, hoe het voelt om ‘samen’ te zijn en ‘samen’ te zingen in het echte centrum van ons dorp. ‘Samen méér voor elkáár, zo luidt onze slagzin. Maar samen meer mét elkaar zal het zijn, vóór ons Gemeenschapshuis. De aubade Boskoop, morgen, 10 uur. Ik zing mee uit volle ‘borst. U toch ook?

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad