“Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe…..?”

“Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe…..?”

27-12-2017

Dat is de vraag die de legendarische conferencier Wim Kan ooit stelde in 1976, tijdens een van
zijn vermaarde oudejaarsconferences. Ik vind dit wel een toepasselijke titel voor mijn laatste
column voor 2017, in deze krant. Terugblikkend op het afgelopen jaar kan ik gelukkig stellen,
dat het voor de Dorpsraad beslist een goed jaar was. Onze aandacht richtte zich op velerlei
onderwerpen, ons dorp aangaande. Ik noem het behoud van het oude Gemeentehuis. In 2018
zal worden gestart met de renovatie en verbouwing van dit monumentale gebouw. Hopelijk zal
er dan tijdens de decembermaand in 2018 gewoon weer een sfeervol verlichte kerstboom op
het raadhuisplein staan. Ik schreef u eerder over de dorpsvisie, die de Dorpsraad bezig is samen
te stellen. Een ‘geschreven blik’ in de nabije- en iets verdere toekomst van en voor de inwoners
van Boskoop. Na voltooiing zal dit rapport worden aangeboden aan het gemeentebestuur.
Maar vóór het zover is vragen wij uw mening, wensen wij úw inbreng. “Mét elkaar” voor een
levendig en leefbaar Boskoop: dát is de bedoeling. De inwoners van het centrum hebben hun
zegje al kunnen doen, tijdens de informatieavond, afgelopen november. Eind januari zijn de
inwoners van Boskoop-oost aan de beurt. Zij ontvangen binnenkort een persoonlijke
uitnodiging. In februari volgt dan de avond voor de inwoners van Boskoop-west. Ik weet wel
waar we in het nieuwe jaar naar toe gaan: gewoon de goede kant op. Nog even terug naar
Wim Kan. Ook zijn conference “Waardig over de drempel” is befaamd. Met die tekst sluit ik
mijn verhaal graag af. Ook al van toepassing op de Dorpsraad. Het jaar 2017 “was me het
jaartje wel’. Op naar een veelbelovend 2018! Gaat u met me mee?
www.dorpsraad.boskoop.nl