‘Jong Boskoop’….. laat je horen!

‘Jong Boskoop’….. laat je horen!

13-12-2017

De opkomst tijdens de eerste informatieavond, die de Dorpsraad organiseerde ter
voorbereiding van een toekomstvisie voor Boskoop, op donderdagavond 30 november jl.,
was beslist goed te noemen. Vanuit de zaal, gevuld met centrumbewoners, die voor deze
avond waren uitgenodigd, kwamen heel wat bruikbare reacties en suggesties, die de
Dorpsraad in haar rapport kan en zal verwerken. Tussen de aanwezigen bevond zich een
enthousiast en bevlogen ‘jonge Boskoopse’ die niet schroomde gebruik te maken van het
spreekrecht en onbevangen haar standpunten en beslist goede ideeën betreffende de
leefbaarheid van- en in het centrum naar voren bracht. Wie schetst mijn verbazing toen ik
daags daarna, via Facebook, haar ‘dringende’ oproep aan ‘jong Boskoop’ las. Ze wijst
erop dat betrokkenheid in je leefomgeving zoveel kan opleveren. Dat er wel degelijk
geluisterd wordt, dat plannen en suggesties vanuit de jongeren waardevol zijn en
eventueel uitgewerkt kunnen worden. De intentie van de Dorpsraad is, om de oren en
ogen te zijn ván en vóór geheel Boskoop. Daarin maken we geen onderscheid in oud of
jong. Een feit is wel dat onze achterban voornamelijk bestaat uit de oudere Boskopers.
De jonge generatie heeft blijkbaar andere prioriteiten. Maar het is voor de Dorpsraad zo
belangrijk dat er juist vanuit het ‘jonge’ Boskoop steun komt. Meedenken is wat anders
dan meedoen, dat vrágen we ook niet. Volg het voorbeeld van de jongste spreekster,
tijdens de eerste informatieavond. In januari en februari zijn resp. Boskoop-oost en
Boskoop-west aan de beurt. Uitnodigingen hiertoe zullen door ons worden verstuurd.
Volg ons ook digitaal. Op onze website is alle informatie te vinden. Ik citeer uit de
bewuste facebook-oproep: “Facebook- vrienden, waar waren jullie nou? Vinden jullie
dan, dat er niets verbeterd kan worden? Dat de gemeente voor ons niets hoeft te doen!
We willen toch allemaal voor onszelf opkomen?” Mooi, hé?
Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop
www.dorpsraad.boskoop.nl