‘Dat het bestaat………in onze Gemeente’!

‘Dat het bestaat………in onze Gemeente’!

24-01-2018

Deze woorden sprak burgemeester Spies herhaalde malen uit, tijdens haar
nieuwjaarstoespraak, enkele weken geleden. Zij toonde zich trots op haar Gemeente en
benadrukte, hoe zij het als bijzonder ervaart om dichtbij de mensen te staan in hun dagelijkse
werkelijkheid. Met beelden, op een groot scherm geprojecteerd, werden de bijzonderheden in
de diverse delen van de Gemeente door mevrouw Spies geprezen. Het blijft moeilijk om geen
precedenten te scheppen. Er ‘bestaat zoveel’ in onze Gemeente, zou ik bijna willen zeggen.
Boskoop werd in haar toespraak genoemd als ‘het Mekka van bovendijks carnaval vieren’. ‘Dat
het bestaat, in onze Gemeente’. Maar Boskoop ‘heeft’ nog zoveel méér. Ons
boomkwekerijmuseum, bijvoorbeeld! Volledig gerund door vrijwilligers, die energiek en
onbezoldigd, de kennis van en over de boomkwekerijcultuur in Boskoop levend houden.
Chapêau voor al deze vrijwilligers! ‘Dat het bestaat, in onze Gemeente’! En wat te denken van
de Heemtuin langs het Zwarte Pad, met zijn bijzondere begroeiing. Trekt veel bezoekers.
Ontstaan en aangelegd vanuit het particulier initiatief. ‘Dat het bestaat, in onze Gemeente’!
Dan mag ik natuurlijk niet vergeten te vermelden hoeveel tijd en energie er wordt gegeven
door alle vrijwilligers om onze ‘nieuwe Nederlanders’ de weg in onze samenleving te laten
vinden. Geheel belangeloos. ‘Dat het bestaat, in onze Gemeente! De aanblik en het aanzien van
ons wereldwijd bekende sierteeltcentrum. ‘Dat het bestaat, in onze Gemeente’. Ik begrijp maar
al te goed, dat het onze burgemeester ‘om een greep’ uit het geheel gaat. Dat ze niet álle
bijzondere en succesvolle initiatieven kon en kan benoemen. Maar Boskoop heeft veel méér te
bieden, dan alleen de traditie van het carnaval vieren. Ik wilde het gewoon maar weer eens
onder de aandacht brengen. Dat onze gemeenschap floreert. Dat het goed toeven is in
Boskoop. Maar ook: dat er nog genoeg verbeterpunten zijn. Ook dát bestaat, in ons dorp. En
daar is de Dorpsraad zich maar al te goed van bewust. We blijven werken aan al die
verbeteringen. En doen dat graag met ú. Want sámen méér voor elkáár! Dat zoiets bestaat……
in onze Gemeente! Blijf ons volgen: www.dorpsraad.boskoop.nl
Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop