“Alphen#linkt……., Boskoop#bloeit………”

“Alphen#linkt……., Boskoop#bloeit………”

18-10-2017

Wat worden er toch bijzondere middelen ingezet in de marketingcampagne om Alphen
te promoten. Van alle kanten worden we getrakteerd op pakkende slogans en trendy
verwijzingen naar het, met zijn tijd zo meegaande, Alphen. De nieuwste reclame-uiting is
het gebruik van de hashtag, een hekje. Een teken dat ‘verbinding’ zou moeten
weergeven. Datzelfde hekje, die hashtag, is geplaatst aan de onderkant van een aantal
bruggen in Alphen. ‘Alphen#linkt’ lees je bij een geopende brug. En dat hekje is ook
toegepast voor de kernen. Bij Boskoop lees ik: Boskoop#bloeit. Tja. En of dat alles niet
genoeg is om de aandacht van de mensen te krijgen, werd er afgelopen week er bij alle
inwoners van onze gemeente een magazine in de brievenbus gedeponeerd, met de titel
‘Alphenmagjezien’. Een particulier initiatief. Een eigen magazine is doorgaans het
geëigende middel om een bepaalde doelgroep te bereiken. In het blad wordt de
loftrompet over Alphen nogal gestoken. Met superlatieven als hoe ‘prachtig, groen,
multicultureel, levendig en rijk aan winkels, water en kleur’ Alphen wel niet is als een
woon- en leefomgeving. De realisatie van dit blad zou iedere inwoner een trots gevoel
moeten geven, met de nadruk op ‘iedere’ inwoner. Maar, de onderwerpen gaan
uitsluitend over Alphen-oud. Boskoop komt er, evenals de andere kernen, niet in voor,
maar het blad wordt wel in de kernen verspreid. Zouden alle gebeurtenissen zich
uitsluitend in Alphen-oud afspelen? De Dorpsraad ziet meer in ‘handen uit de mouwen
steken’ en sprak in dat kader afgelopen week met de wethouder Wijken & Kernen over
een aantal belangrijke onderwerpen binnen onze gemeenschap. Belangrijk is vooral hoe
we, met ondersteuning vanuit de Gemeente, onze eigen leef- en woonomgeving leefbaar
en levendig kunnen houden. Voor nu en de nabije toekomst. Dát is ons hoogste doel.
Daar is geen magazine of flitsende reclame-uiting voor nodig. De realiteit zegt al genoeg:
‘Wonen in een dorpskern is speciaal’. En dat willen we zo houden. Samen met u en met
de wethouder gaan we voor een ‘tip-top’ Boskoop! Kom daarom naar één van de
informatieavonden, die binnenkort door de Dorpsraad worden georganiseerd. Daar kunt
u zich uitspreken. Eindig ik toch met dat verbindingsteken: Boskoop#bloeit. Ik hoor graag
wat ú ervan vindt.
www.dorpsraadboskoop.nl
Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop