Winkelhieren....

Winkelhieren....

25-12-2019

Eveneens volgens een traditie wordt door een deskundige jury namens de Dikke Van Dale, het woord-van-het-jaar gekozen. Voor 2019 is dat het woord ‘boomer’. Niet voor iedereen bekend, daarom licht ik u even in. ‘Boomer’ is de afkorting van de uitdrukking ‘baby-boomer’. Dat is de verzamelnaam voor de generatie die geboren is na de oorlog. Die baby-boomers hebben anno 2019 nagenoeg allemaal de seniorenleeftijd bereikt. De huidige jeugd, veel gebruikmakend van Engelse invloeden als het om hun taalkeuze en woordenschat gaat, gebruiken het laatste deel veelvuldig, als zij over of tegen de oudere medemens spreekt. Vaak met een neerbuigende ondertoon. ‘Boomer’ dus, in Nederland verkozen tot het woord van het jaar. Bij onze zuiderburen in België is in het Vlaamse deel bij een dergelijke verkiezing het woord ‘Winkelhieren’ verkozen tot woord van het jaar. Een typisch Vlaams woord, ik hoor het u zeggen. Ook hierover een toelichting. Het bijzondere werkwoord is afgeleid van een reclameboodschap, die als doel heeft, de mensen te attenderen op het feit dat ze zoveel mogelijk bij de plaatselijke winkeliers hun boodschappen moeten doen. Om zo de terugloop van het lokale winkelaanbod tegen te gaan en de dorpen en steden levendig te houden. ‘Winkel hier’, luidt de boodschap. En die zou ik nu juist ook aan de Boskopers willen meegeven. Laten wij, als inwoners, zo veel mogelijk gebruik blijven maken van het plaatselijk winkelaanbod. Winkelen? Hier! Ik heb, via mijn columns, meerdere malen een lans gebroken voor ons centrum en haar leefbaarheid. Er bij de bestuurders in het Alphense paleis ook diverse malen op aangedrongen om haast te maken met de (her)ontwikkeling van ons centrum. Onder andere door het ‘plan zuid’ nu eindelijk eens te realiseren. Er zijn genoeg ideeën aan te dragen om het centrum te verfraaien. En dan niet alleen door hier en daar een bankje te plaatsen, maar échte plannen te maken, mogelijkheden te creëren. Zet er eens een planoloog/stadsontwikkelaar op, zoals dat ook in het centrum van het voormalig dorp Alphen gebeurt. Daar biedt het ‘Winkelhieren’ zoveel meer. Het contrast kan niet groter zijn. De ‘centjes’ behoeven ook geen issue te zijn. Er kan altijd worden gecorrigeerd op vooraf ingediende begrotingen. Het Castellum en de Mega-bibliotheek zijn daar immers een voorbeeld van. ‘Winkelhieren’ in Boskoop. In een aantrekkelijk centrum, met een gevarieerd aanbod van winkels. Met een terras aan het water, daar waar ooit leegstaande en verpauperde panden een troosteloze aanblik vertoonden. Daar waar plezierboten kunnen aanmeren en toeristen terecht kunnen in een hotel in het centrum. Dáár, in het levendig centrum van Boskoop. Daar gaan we ‘Winkelhieren’. Een droom? Nee hoor, de Dorpsraad ziet genoeg mogelijkheden.

Laten we er ons met z’n allen voor blijven inzetten. Wellicht wordt dit dan binnenkort werkelijkheid. Samen méér voor elkáár! Ook in het nieuwe jaar.

Namens het bestuur van de Dorpsraad wens ik alle lezers van deze krant fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling toe. Tot in 2020!

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop