"Werk aan de winkel"....

06-06-2019

In de landelijke politiek bestaan er partijen die het nut van het lidmaatschap voor de Europese Unie in twijfel trekken en de in Brussel zetelende politici als ‘zakkenvullers’ kwalificeren. Maar uittreden, een ‘nexit’, is sterk af te raden. We hoeven de Noordzee maar over te steken om te ervaren wat een dergelijke beslissing voor rampzalige gevolgen kan hebben. In het Verenigd Koninkrijk zal de uitslag van het referendum tot desastreuze gevolgen leiden.

‘Samen méér voor elkáár’, luidt de slagzin van de Dorpsraad. Het zou een prima leuze zijn voor het Europese samenwerkingsverband, de Europese Unie. Want, al lijkt het dat er ons vanuit Brussel steeds meer regels worden opgelegd, er worden evenzo veel mogelijkheden geboden. Zo zijn er flink gevulde subsidiepotten, waarop provincies en gemeenten in Nederland een beroep kunnen en mogen doen. Onderzoeksbureau ERAC, gespecialiseerd in het adviseren en ondersteunen bij het benutten van financieringsmogelijkheden, heeft in opdracht van de NOS, onderzocht, welke steden en gemeenten in Nederland succesvol waren bij het binnenslepen van subsidies uit die Europese pot. Er bleek nogal een verschil. Daar waar de ene stad € 660.- per inwoner binnenhaalde, was de opbrengst voor Alphen aan den Rijn ronduit karig te noemen. Slechts € 29.- per inwoner. Een druppel op de gloeiende plaat. Zou er echt niet méér te behalen zijn? Voor de fractievoorzitter van RijnGouweLokaal reden om er vragen over te stellen. De Gemeente zou een beetje ‘wakker geschud’ moeten worden. Daartoe zou een aan te stellen subsidioloog soelaas kunnen bieden. Wellicht kan die onpartijdige functionaris een ‘wake-up’ bij de Gemeente teweeg brengen. Er wordt bij veel aanvragen de hand op de knip gehouden. Voor diverse organisaties en verenigingen is een toegekend subsidiebedrag lang niet toereikend om het hoofd boven water te houden.

Er kan dus meer, dat moge duidelijk zijn. De Dorpsraad heeft suggesties genoeg, waaraan verkregen eurootjes te besteden. Want wat zou het mooi zijn als die beschikbaar zouden komen voor Boskoop’s grootste probleem: het verkeer. Dan zou er in dit dossier meteen kunnen worden doorgepakt: Op korte termijn een tweede oeververbinding realiseren, de Verlengde Bentwoudlaan  aanleggen en meteen ook maar de geplande weg om de Rietveldse polder, waardoor de Zijde ontlast wordt van vrachtverkeer en er voor fietsers een veilige route kan worden gerealiseerd. Het onderzoek naar het zwembad afronden en tot realisatie overgaan; locatiemogelijkheden genoeg. De Watertoren in de oude glorie terugbrengen. En áls de bodem in die subsidiepot nog niet in zicht is, ook meteen maar het centrum opknappen.

Werk aan de winkel voor de ‘subsidioloog’. Is hij doortastend genoeg? Krijgt hij méér voor elkáár? Onze verwachtingen zijn hoog! Wat denkt u? Reageer op www.dorpsraadboskoop.nl

 

 

Ria de Groot

Voorzitter Dorpsraad Boskoop