Watervrees

Watervrees

19-02-2020

Op 3 december jl. heeft het College van B&W besloten dat er geen zwembad in Boskoop zal komen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de resultaten van een, in opdracht van de Gemeente Alphen, uitgevoerd onderzoek naar de haalbaarheid ervan. Als een van de tegenargumenten wordt gesteld dat de gemeente reeds beschikt over vier zwembaden; daar zouden de Boskopers gebruik van kunnen maken. Dus, zou er volgens wethouder Schotanus ‘zat zwemwater binnen Alphen en omgeving’ zijn.

De Dorpsraad benadrukt al jaren de noodzaak van een zwembad in het door zoveel water omgeven Boskoop. Geen openluchtbad, geen waterwonderland met ellenlange waterglijbanen en namaakgolven. Nee, de Boskopers willen een eenvoudig instructiebad. Gerund door een professional en aangevuld met vrijwilligers. Hoeft allemaal niet zo groots en duur te zijn, zoals de exploitatie van de twee Alphense zwembaden. Het gaat hier om Boskoop, het grootste dorp van de Gemeente ná Alphen, dat met ruim 16.000 inwoners niet eens over een zwembad beschikt!

Al in 2018 pleitte het CDA in haar verkiezingsprogramma voor een onderzoek naar de realisatie voor een zwembad in Boskoop. Dit verzoek werd overgenomen in het Collegeprogramma 2018-2022 en voor € 15.000 aan onderzoekskosten op de begroting gezet. Pas in november 2019 wordt het ingesteld. Met instemming van alle partijen behalve de VVD. Met een kleine correctie op de gemeentelijke begroting. Het mocht niet meer dan € 10.000 kosten. De uitslag heb ik u reeds gemeld: geen noodzaak zwembad voor Boskoop. Waarvoor heeft de Gemeente nu eigenlijk opdracht gegeven? De resultaten lezend, kan ik bijna niet anders concluderen, dan dat er ongegronde argumenten worden aangevoerd en bizarre vergelijkingen worden gemaakt met voorzieningen in nabijgelegen dorpen. Het onderzoek gaat namelijk grotendeels over de zwembaden in Hazerswoude-Dorp en Koudekerk. Die beiden worden gerund door vrijwilligers, met ondersteuning van één professional. Ze kosten de Gemeente niets als het om exploitatie gaat. Bovendien zijn het openluchtzwembaden. Raar argument: een zwembad in Boskoop ondergraaft het bestaan van het bad in Hazerswoude-dorp.

Boskoop heeft behoefte aan een instructiebad. In het onderzoek wordt echter gesproken over een ‘openluchtzwembad’. De Dorpsraad heeft dit nooit gevraagd. Een openluchtzwembad is slechts 18 weken per jaar geopend, de mogelijkheid om zo zwemlessen af te ronden en een diploma te behalen is er daar niet. Verder wordt er gesteld dat er voor de Boskopers genoeg zwembaden in de omgeving zouden zijn (2 in Alphen, 1 in Hazerswoude, 1 in Koudekerk). De twee baden in Alphen worden – voor miljoenen – geëxploiteerd door de Gemeente, de anderen zijn particuliere initiatieven, dus nul subsidie! Hoezo, gemeentelijke baden? Hazerswoude en Koudekerk, met ieder rond de 4000 inwoners, hebben een zwembad, het dorp Alphen heeft er zelfs twee. Waarom dan Boskoop, met 16.000 inwoners géén zwembad? Voor het oplossen van de financiële problemen voor de Alphense zwembaden heeft de Raad uiteindelijk de knip getrokken en was er de redding. Zo ook was er financieel licht in het duister voor de Alphense tennisparken. ‘Alphen wel, Boskoop niet’, het is altijd hetzelfde liedje.

Een echt instructiebad voor Boskoop. Het is geen wens, het is een dringende noodzaak! Daar was beslist geen onderzoek voor nodig!

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop


<<  Meedenken