Waar staan we in 2022

Waar staan we in 2022

05-09-2018

“Doe het zelf. En samen” zegt wethouder Gert Jan Schotanus, in het, in een oplage van 10.000
verschenen magazine ‘Doen!’. Het staat allemaal zo simpel beschreven in dit bonte
promotieblad van en voor de Gemeente Alphen. ‘Een ‘klein’ begin kan leiden tot een ‘groot’
resultaat’. Het gaat hierbij vooral om het aansporen tot participeren; het ‘samen doen’ en zo bij
te dragen aan een prettige leefomgeving. ‘Participatie ligt hier gewoon op straat’, schrijft de
wethouder. ‘Niet nadenken, maar doen!’ Van dit soort, als inspirerend bedoelde, oproepen
gaan bij mij de haren rechtop staan. Het klinkt goed, maar leidt het uiteindelijk tot resultaat?
Vanuit de overheid wordt er steeds meer de nadruk op gelegd dat we leven in een
participatiemaatschappij. Dat we het sámen moeten doen. Initiatieven én inzet vanuit de
gemeenschap worden alleen maar toegejuicht. Tja, daar past een dergelijke oproep in een
promotioneel magazine van de Gemeente natuurlijk uitstekend in. De onderwerpen in het blad
variëren van de ‘bloemetjes en de bijtjes’, de diverse kunstobjecten in de gemeente en, vooral,
hoe we allemaal zo fijn samen kunnen ‘socialiseren’. De blije wijken en gezellige buurten
worden bloemrijk beschreven. Alles, om ons te blijven inspireren om het met elkaar góéd te
doen! Vóór elkaar, mét elkaar. ‘’Zet gewoon de eerste stap”. De wethouder weet zich gesteund
door de gebiedsadviseurs. Zij vormen de verbinding tussen bewoners en gemeente. In het
uitvoeringsprogramma 2018-2022 komt het onderwerp ‘participeren’ ruim aan bod.
‘Waar staan we in 2022?’ is de vraagstelling. In het hoofdstuk ‘Bestuur en Democratie’ wordt
gesproken over het ‘Democratisch akkoord’. Het van buiten naar binnen werken. Inwoners en
organisaties worden genoemd als ‘opdrachtgevers aan de gemeente’. Maatschappelijke
democratie én democratie in het gemeentehuis. Over vier jaar zou een ontwikkeld
gebiedsgericht werken zijn gerealiseerd. Waarbij o.a. de beoogde wijkplannen zijn uitgevoerd
en de daaruit voortvloeiende doelen bereikt. De communicatie in en met de dorpen en wijken
verbeterd zou zijn. Begrippen als, Democratic Challenge en uitvoeringsplannen met SMART-
resultaten, zouden de kers op de democratische taart moeten vormen. De Dorpsraad blijft dicht
bij huis en wil zich richten en inzetten op en voor Boskoop. Niet té ver vooruitkijken en doen.
Niet de blik op oneindig, maar op de realiteit. Een fijn, leefbaar en levendig dorp. Waarin we
mét elkaar de toekomst aangaan! U mag en kunt bij de Dorpsraad ook democratisch
meedenken. Laat het mij maar weten via: www.dorpsraadboskoop.nl , of u mee doet!

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop