Verre vriend wordt goede buur

Verre vriend wordt goede buur

20-09-2017

Vorige week vroeg de ‘Stichting Nieuwe Alphenaren’ mij, als voorzitter van de
Dorpsraad, om zaterdag as. een officiële opening te verrichten ( in het oude
Gemeentehuis) van hun manifestatie-dag. De opening vormt het startpunt voor
activiteiten, die samenvallen met de Nationale Burendag en de Boskoopse Braderie.
Een feestelijke dag met één grote gemene deler: sámenkomen. De doelstelling van de
Stichting is het koppelen van vrijwilligers (‘maatjes’) aan vluchtelingen met een
verblijfsvergunning (statushouders). En zo deze te helpen hun weg te vinden in de
westerse wereld. Laat u niet leiden door de naam ‘Nieuwe Alphenaren’. Het betreft hier
wel degelijk ‘Nieuwe Boskopers’. Juist ook voor de statushouders in Boskoop is er
dringend behoefte aan ‘nieuwe maatjes’. Daarvoor vraagt de Stichting, door het
organiseren van een activiteitendag, uw aandacht.
De betekenis én uitbeelding van het logo van de Dorpsraad, ‘Méér voor elkáár’ sluit
volledig aan op datgene waar de ‘Stichting Nieuwe Alphenaren’ voor staat. Met elkáár
kunnen we meer vóór elkaar krijgen. De ‘maatjes’ krijgen, door de statushouders te
begeleiden en wegwijs te maken in onze samenleving, méér voor elkaar. Vanuit de kant
van de statushouders is er de uitwisseling van informatie over hun land van herkomst.
Twee partijen worden samengebracht, hoe mooi is dat! De Dorpsraad wil graag de
schakel zijn in die verbinding. Niet meer en niet minder. De Dorpsraad is er om de
tekorten in de samenleving weg te werken. Maar het uiteindelijk gezamenlijk doel is:
méér met elkaar en daardoor meer voor elkáár! En de Stichting? Die heeft dringend
behoefte aan méér maatjes. Kom even naar het Gemeentehuis, aanstaande zaterdag,
vanaf 10 uur, als u tóch op de Braderie bent en laat u informeren.

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop