Verkeersoverlast en verkeersveiligheid in Boskoop….

Verkeersoverlast en verkeersveiligheid in Boskoop….

12-04-2017

Wellicht hebt u reeds uw steun betuigd aan de petitie ‘Stop de Verkeersoverlast’.

Deze petitie is opgesteld vanuit een klein comité, gevormd door een aantal bekende, goed ingewijde inwoners en zal op vrijdag 21 april as. in het Flora-gebouw worden aangeboden aan gedeputeerde Floor Vermeulen aan wethouder verkeer Tseard Hoekstra. De aanhef van deze petitie spreekt voor zich: De toenemende verkeersoverlast, met name, over de Zijde, moet worden teruggedrongen. Er moeten maatregelen getroffen worden om die steeds groter wordende verkeersstroom in te dammen. De vraag is alleen: hoe? Want met het beklemtonen van de verkeersproblemen en deze verpakken in een welluidende petitie, is het probleem bij lange na nog niet opgelost. Er spelen zoveel factoren mee. De Dorpsraad is zich al sinds lange tijd meer dan bewust van die steeds drukker wordende Zijde. Wij hebben veel signalen van bewoners en betrokkenen ontvangen via onze website. Het is ons meer dan duidelijk: ons mooie dorp loopt vol. Steeds groter lijkende vrachtwagens rijden af en aan op de Zijde. Ook het Reijerskoop en Zuidwijk blijven niet verschoond van zwaar vrachtverkeer. Het moet anders! De Dorpsraad staat achter de inhoud van de petitie en kan alleen maar hopen dat er uiteindelijk een bevredigende oplossing komt. De Dorpsraad is zelf bezig met het analyseren van de ‘verkeersonveilige plekken’ in ons dorp, gewoon door met een verkeerskundige deze plekken te lokaliseren tijdens een uitgebreide route. Want ook hierin zijn er genoeg verbeterpunten te realiseren. Kent zo’n plek, vanuit uw persoonlijke beleving of situatie? Meld het ons, via dorpsraadboskoop@gmail.com of via het contactformulier op onze website.

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad