Verbindt 'Kunst en Cultuur' ook in Boskoop?

Verbindt 'Kunst en Cultuur' ook in Boskoop?

02-10-2019

Voortkomend uit het zogenaamde ‘nieuwe denken’ is in het coalitieprogramma 2018-2022 ‘Groene Stad met Lef’ vastgelegd het streven om een cultuurvisie op te stellen. Er bestaat de overtuiging dat uiteindelijk iedereen in de gelegenheid moet worden gesteld om, door middel van een breed aanbod van activiteiten, in aanraking te komen met culturele activiteiten. Dit geldt zeker niet alleen voor het voormalig Alphen, maar voor de gehéle gemeente, inclusief de omliggende dorpen. De Gemeente heeft zichzelf hierin een faciliterende taak toebedeeld. Dat lees ik allemaal in de Cultuurvisie 2019-2030 ‘Kunst en Cultuur Verbindt’. Morgenavond vergadert in het gemeentehuis in Alphen de raadscommissie ‘Sociaal en Maatschappelijk Domein’ om o.a. uit genoemde visie de Uitvoeringsagenda 2019-2024 vast te stellen en daaruit voortvloeiend, het beschikbaar stellen van gigantisch grote budgetten voor theater Castellum. Er zijn nogal wat onduidelijkheden en ook aanvullingen nodig. Het rapport is een vertaling van de gemeentelijk intentie, om door culturele bloei de gemeente op te leuken en aantrekkelijker maken. ‘Een cultureel platform, zichtbaar, herkenbaar en in de openbare ruimte aanwezig’. Een ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor cultuur’ als grootse gemene deler in Alphen aan den Rijn. In ruimte, initiatief, eigenaarschap, ontmoeting en experimenten faciliteert de Gemeente maar al te graag. ‘Kunst en cultuur verbindt’, zo luidt de titel van de Cultuurvisie. Maar voelt en ervaart een gemiddelde inwoner van de dorpen buiten het vroegere Alphen dit ook zo? Faciliteert de gemeente ook dáár voldoende? Bent u, als Boskoper, van plan de kostbare nieuwe bibliotheek binnen te stappen? Bezoekt u het Castellum in Alphen, of staat u eerder voor de deur bij de schouwburg in Gouda, die een aantrekkelijk programma kent? Essentieel in het hele verhaal is namelijk dat het aanbod aansluit bij de verschillende behoeften, dat er plek is om optimaal die pure kunst- en cultuurbeleving te kunnen ervaren, dat er dus voor álle inwoners culturele voorzieningen zouden moeten zijn. Zijn die in ieder dorp voorhanden? Gekoppeld aan gemeentelijk vastgoed worden in de visie naam en toenaam genoemd. Frappant genoeg eigenlijk alle gelegen in het voormalig Alphen. Zoals daar zijn: de nieuw te realiseren megabibliotheek, het miljoenen vergende Castellum, het Parktheater, Stichting Max en het oude Raadhuis. Hoogst merkwaardig. Het zou toch om de culturele beleving voor de gehéle Gemeente gaan? In Boskoop valt er in het Floratheater, het Gemeenschapshuis, het Boomkwekerijmuseum en in The Cube genoeg cultuur op te snuiven en te beleven.

Nog even verder uitwerken dus, die uitvoeringsplannen voor de kortere termijn. Voor cultureel érfgoed, waaronder monumenten als de Watertoren en het voormalige Gemeentehuis vallen, wordt weer een aparte visie ontwikkeld. Nu er eindelijk gestart zal worden met de restauratie zullen er in het Gemeenschapshuis binnenkort genoeg culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. Voor iedere Boskoper! Eerst maar eens horen wat de raadscommissie te zeggen heeft. Laten we hopen dat de kunstzinnige en culturele dromen niet te hoog gegrepen zijn. De toekomst zal het leren.

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop