Veilig vlagvertoon!

Veilig vlagvertoon!

20-03-2019

De Dorpsraad wijdt in haar Dorpsvisie een apart hoofdstuk aan de veiligheid in Boskoop. Laat ik eens wat dieper ingaan wat die veiligheid nu voor de Boskopers betekent; hoe is de beleving
bij de Boskopers? Ervaren zij werkelijk een veilige leefomgeving? Uit onderzoek blijkt dat ons dorp op veiligheidsgebied niet goed scoort. Slechts 16% van de burgers voelt zich veilig in de eigen wijk. Dat is ver onder het gemiddelde van de gehele gemeente Alphen. Dan ervaart nog eens 10% sociale overlast. Al met al geen prettige situatie.

De Dorpsraad acht bewoonbaarheid en gezondheid belangrijke elementen voor een prettig leven. Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid zijn hierbij de kernwaarden. We kunnen er niet omheen en moeten er onze ogen ook niet voor sluiten: Onze samenleving is aan het veranderen, aan het verharden. Langzaam maar zeker gaat het erop lijken dat er andere regels gaan gelden bij het omgaan met elkaar en respect tonen voor de ander. Daaruit kunnen situaties ontstaan, waarin mensen zich niet meer veilig voelen.

Het is een breed begrip “veiligheid”. Je kunt een veilig gevoel op velerlei manieren, in veel situaties ervaren. De definitie van het woord verklaart genoeg: “Veiligheid is de mate van áfwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken”. Het kan dus ook te maken hebben met een gevoel. Mensen willen zich vooral ook veilig vóelen. Het veiligheidsgevoel wordt ook verbeterd door een actief handhavingsbeleid én doordat er méér handhavers zichtbaar zijn. De Dorpsraad blijft aandringen op de aanwezigheid van een politiepost in het tot Gemeenschapshuis te transformeren oude Gemeentehuis. Daarmee wordt voorzien in een constante aanwezigheid van het openbaar gezag in het céntrum van ons dorp. In combinatie met de uitbreiding van het toezicht op straat, zal het algemeen veiligheidsgevoel versterkt worden.

Voor Boskoop is er wel degelijk een wijkagent beschikbaar. Alleen niet op een centrale plek in ons dorp, maar in ‘De Plataan’. Hij of zij is niet voortdurend aanwezig. Slechts tijdens delen van één of twee dagen per week. De aanwezigheid wordt kenbaar gemaakt door een fier gehesen vlag, vóór het multifunctionele centrum. Wappert die vlag? Dan is de wijkagent aanwezig! Het doet me denken aan de Koninklijke Standaard. Het moet toch niet gekker worden! Een wijkagent voor gehéél Boskoop, in Boskoop-west, voor een paar uren. En waarvoor je bij calamiteiten of een hulpvraag allereerst de aanwezigheid van ‘de vlag ’dient te checken! De invulling van ons toekomstig Gemeenschapshuis staat nog niet officieel vast, zo heeft de wethouder ons onlangs nog meegedeeld. De Dorpsraad blijft aandringen op de aanwezigheid van een politiepost. Ik ben benieuwd naar úw mening.

 

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop