Veilig (fiets)verkeer

Veilig (fiets)verkeer

12-06-2019

Ik breng ze nog maar eens onder uw aandacht: de tien speerpunten uit onze Dorpsvisie. Realiseerbare plannen en verbeterpunten, die de Dorpsraad voor ogen heeft als het gaat om de toekomst van ons dorp. Het rapport is aan het College en de Raad aangeboden. De Dorpsraad hoopt dat de Dorpsvisie mede zal bijdragen aan goede besluitvorming en concretisering van plannen ter verbetering van ons mooie dorp. In eerdere columns heb ik al wat onderwerpen uit het rapport belicht. Zo ben ik ingegaan op de noodzaak van het bouwen van voldoende woningen, heb ik de veranderingen in de kwekerswereld belicht. En keer op keer het belang van een vitaal centrum aangehaald. Aandacht gevraagd voor het behoud van het oude Gemeentehuis en die nog steeds zo treurig uitziende Watertoren. Ook de noodzaak van een politiepost en een serviceloket is genoemd. De meeste aandacht kreeg en krijgt nog steeds de Verkeersproblematiek. Hierover ráken we immers niet uitgepraat. Op De Zijde én over De Gouwe, dáár zit de crux.

Hoe los je het ene probleem op, als er een ander wordt gecreëerd? Hoe wordt het stiller op De Zijde, als de brug door het toenemend scheepvaartverkeer, langer en frequenter omhoog moet? Hoe is het toch mogelijk, dat een verkeerswethouder al jaren voor een veiliger en doelmatiger verkeer vecht en een andere wethouder, uit hetzelfde College dus, enorm grote terreinen, gelegen bij het transferium, aan het verkopen is, waardoor de drukte op de Gouwe nóg meer toeneemt?

En dan doet zich nog een veel belangrijker vraag voor: Hoe is het gesteld met de veiligheid voor de fietsers? Op de Zijde? Op de rotondes? Op en naast de brug?

‘Fietspad moet Zijde ontlasten’, las ik recentelijk in het AD. ‘Een nieuw fietspad tussen het Boskoops station en het dorpshart moet fietsers een prettiger en veiliger alternatief voor de overbelaste Zijde bieden. Daar zetten B&W op in. Het College zit daarmee op dezelfde lijn als de Dorpsraad Boskoop, die het idee opperde in de Dorpsvisie’. Gaat er dan nu worden dóórgepakt? Ik kán niet wachten! Met gevaar voor eigen leven fiets ik zelf regelmatig over de Zijde. Te smalle fietspaden, vrachtwagens te dicht naast je, een bijna onmogelijk ‘achterom kijken’ om op een rotonde te kunnen oversteken.

Niet alleen het College, ook de Fietsersbond heeft voor de Boskoopse knelpunten enkele adviezen en oplossingen voorhanden. Om zo de veiligheid voor fietsers te kunnen waarborgen. Ik neem het stimuleren van het fietsverkeer ‘absoluut serieus’, zo stelt verkeerswethouder Van Velzen. Ik wens hem ook ‘absoluut’ veel succes toe in het vinden van een oplossing. ‘Snelverkeer gaat vóór langzaam verkeer’, is de regel. Daarmee zit de wethouder in een figuurlijke spagaat. Ik stap morgen weer lekker op mijn fietsje en blijf alert. Hebt u intussen nog suggesties? Ik nodig u bij deze uit om te reageren. www.dorpsraadboskoop.nl

Ria de Groot

Voorzitter Dorpsraad Boskoop