Speeddaten

Speeddaten

18-04-2018

De verkiezingen zijn voorbij, de zetels zijn verdeeld en 39 verse gemeenteraadsleden hebben recentelijk ten overstaan van burgemeester Spies de eed afgelegd of Gelofte uitgesproken. Allen, naar ik mag hopen, zijn met volle energie bereid om aan een mooie, uitdagende klus te beginnen. Met andere woorden: de nieuwe Gemeenteraad van Alphen aan den Rijn staat in de startblokken voor een periode van vier jaar. Ik ben benieuwd hoe het de Alphense politiek in die komende vier jaar zal vergaan, wat het ons zal brengen. Wat ligt er voor de dorpen in onze gemeente in het verschiet? De Dorpsraad Boskoop blijft als ‘vragende partij’ hard nodig.

"We moeten op zoek blijven gaan naar onze inwoners en hen vooral bij alle onderwerpen betrekken. Het is belangrijk dat we naar nog meer manieren zoeken om onze burgers bij de gemeenteraad en haar besluiten te betrekken". Burgemeester Spies haalde het nog eens specifiek aan in haar toespraak tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

Zij legde het accent op het streven naar een ingetogen en betrokken bestuur. Vragend en niet oordelend. Niet op basis van macht, maar op basis van een open houding.

‘Een open houding’, naar elkaar, naar de burgers. Zo helemaal passend in deze tijd, vind ik.

Binnen het gemeentelijk apparaat zijn er op bestuurlijk terrein én in de uitvoering van de diverse processen al heel wat veranderingen gaande. Men wordt er steeds meer van overtuigd, dat input vanuit de burgers van groot belang is. Beginspraak, samenspraak. Het zijn niet zomaar woorden, het zijn eigenlijk werkwoorden. In dat verband past de woordkeuze van de burgemeester. Machtsvertoon is niet meer van deze tijd.  Samenspraak, samenwerking dát leidt uiteindelijk tot het beoogde resultaat. Of alle gemeenteraadsleden achter deze nieuwe manier van samenwerken zullen staan? We zullen het zien. In ieder geval is er bereidheid in die richting, want de Dorpsraad ontving enkele dagen geleden de uitnodiging voor een zogenaamde ‘speeddate’ met de nieuwe gemeenteraadsleden. Een speciale kennismakingsavond, door hen georganiseerd, met de intentie om elkaar op informele wijze te ontmoeten én, niet geheel onbelangrijk, om vanuit eigen perspectief de nieuwe raad te informeren en te inspireren. Het woord ‘speeddate’ zegt het al: kort maar krachtig.

Ik heb er niet alleen zin in, maar ik ben vooral nieuwsgierig naar wat de raadsleden óns kunnen meedelen. Beginspraak, samenspraak? Ik zeg het anders: Sámen méér voor elkáár! Ik zal u op de hoogte houden.

Ria de Groot

Voorzitter Dorpsraad Boskoop