Soepele bezuinigingen

Soepele bezuinigingen

28-07-2019

De Gemeente is op zoek naar ‘soepele bezuinigingen’, ondanks het feit dat de begroting geen tekort vertoont. Hoe zit dat nu? Berichten in media over mogelijke bezuinigingen riepen bij mij vraagtekens op. Met dat in het achterhoofd heb ik afgelopen donderdag de ‘Algemene beschouwingen’ gevolgd. Tijdens deze bijeenkomst van de Raad werd er gedebatteerd over de Voorjaarsnota 2020 en de Kadernota 2019. Er is genoeg geld in kas, maar tóch moet er bezuinigd worden. Allerlei maatregelen zijn nodig om de begroting in de toekomst sluitend te kunnen houden. Zo willen Burgemeester en Wethouders de komende twee jaar 2 miljoen bezuinigen. Vanaf 2022 willen ze nóg eens 5 miljoen bespáren op een totaal begrotingsbedrag van ongeveer 380 miljoen. Een beetje moeilijk te vatten voor de doorsnee burger. Zijn er dan rekenfoutjes gemaakt? Is er sprake van veel tegenvallers of is er méér aan de hand? Zijn de extra uitgaven voor het nog altijd geld slurpende Castellum theater, of is het gedoe met de extra subsidies voor de Alphense zwembaden, of de bibliotheek, de reden van mogelijk toekomstige rode cijfers? Voor Alphen-oud vloeien de miljoenen rijkelijk! Met enigszins ingewikkelde ingrepen zal de balans aan het einde, in dit geval in 2022, kloppend moeten zijn.

Het College wil de komende twee jaar eerst ‘het laaghangend fruit plukken’. Uit de subsidiepot ten behoeve van het Lokaal Economisch Fonds kan al geoogst worden. Want op die pot, is dankzij de aantrekkende economie, minder dan verwacht een beroep gedaan. Meevallertje dus. Voor de milieustraat - afvalstation Limes - is ook een bezuiniging bedacht. Die zal voortaan op maandag gesloten zijn. Dat is volgens wethouder Leo Maat de meest rustige dag. Over een ‘soepele’ bezuiniging gesproken!

En dan is er het wijze besluit genomen, dat de ambtenaren meer zélf moeten gaan doen. Dat er niet maar van alles en nog wat moet worden uitbesteed aan ‘externen’. Dat alles zou dan ook weer een kleine 1 miljoen kunnen opleveren. Dat had toch veel eerder bedacht kunnen worden? Het zou zoveel beter zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van de ambtenaren. Gewoon zélf aan de slag!

De zorg is het ‘zorgenkindje’ dat blijvend aandacht nodig heeft. En geld. Daar is men zich in het glazen paleis zeer van bewust. ‘Als er nu niet adequaat gehandeld wordt, komen de gebakken peren later vanzelf. Daarop gaan we niet bezuinigen’, zegt wethouder De Jager. In de plannen voor de bouw van drie nieuwe schoolpanden wordt het begrote bedrag iets naar beneden bijgesteld.

Zo gaat het dus, dat soepel bezuinigen en besparen. Werk aan de winkel voor het College. Ik blijf het vreemd vinden. Met een goed gevulde portemonnee: tóch bezuinigen en besparen.

Tijdens een zogenaamde ‘kerntakendiscussie’ gaat men zich verder beraden. Wethouder van Financiën Kees van Velzen wil nog komend najaar een discussie in gang zetten. Het zal zeker niet de bedoeling zijn om de methode ‘kaasschaaf’ te gaan toepassen. ‘We zullen niet zomaar overal wat van afsnoepen’. De Raad blijft alert, net zoals u en ik. Wordt vervolgd, zou ik zeggen. Mocht u intussen willen reageren? www.dorpsraadboskoop.nl

 

Ria de Groot

Voorzitter Dorpsraad Boskoop


<<  Bankjes