Snippergroen

Snippergroen

18-04-2019

‘Boskopers hebben de primeur!’ Zo luidde de aanhef van een publicatie, recentelijk in het AD Groene Hart. Mijn aandacht was meteen getrokken. Een primeur voor Boskoop? Wat zou die inhouden? Zou het kunnen betekenen dat er een spectaculair ontwerp voor de Watertoren is bedacht, waardoor dit historische gebouw weer een passend uiterlijk krijgt en opnieuw die waardige blikvanger wordt die hij ooit was? Of zou het College zijn ingegaan op de wens van de Boskopers om een heuse ‘Gouwe-boulevard’, compleet met bankjes en mogelijkheden voor terrassen, te gaan realiseren in ons centrum? Nee, deze primeur betreft iets van geheel andere orde. Hij heeft alles te maken met het zogenaamde snippergroen in Boskoop. Want daarvan blijkt er in Boskoop relatief veel te zijn. En daarom willen B&W hier als eerste ‘mee aan de slag gaan’. Anders gezegd: men wil de ‘gebruikers’ de mogelijk bieden de stukjes grond te kopen of te huren. Er valt dus te verdienen aan die ware lappendeken van strookjes gemeentegrond, ventileer ik uit de publicatie in het AD.

 ‘Snippergroen’. Ik had me niet eerder verdiept in het fenomeen. Volgens de officiële omschrijving wordt met snippergroen openbare gemeentelijke grond bedoeld, dat grenst aan percelen van woningen. Snippergroen is te definiëren als stukken grond die zelf geen duidelijke functie (meer) hebben, ze maken geen deel uit van de gemeentelijke hoofdstructuur, maar ze zijn nog wel eigendom van de gemeente. Er is sprake van snippergroen wanneer stukken grond of groenstroken ‘overblijven’ bij de inrichting van een woonwijk. 
In Boskoop zijn er dus veel van die perceeltjes, ze liggen letterlijk versnipperd in de wijken, grenzend aan een voor- zij- of achtertuintje van een woning. En daarmee, dacht men bij de Gemeente, kunnen we de Gemeentekas spekken. Maar zó eenvoudig is dat niet. In de praktijk namen burgers, vaak zonder toestemming, die stukken snippergroen gewoon in gebruik, door het te betrekken bij hun eigen perceel en in te richten als privéterrein. Dat onrechtmatig gebruik van deze grond kan de nodige problemen opleveren voor de gemeente, bij onderhoud en de herinrichting van gemeentelijke groenvoorzieningen. Ook kunnen en stukken grond verloren gaan door verjaring. Tijd om de bezem door het dossier ‘snippergroen’ te halen. Primeur voor Boskoop: B&W bieden de bewoners de mogelijkheid hun aangrenzende perceeltjes te kopen of te huren tegen een overigens pittige prijs per m2. Zo levert het aanbieden van snippergroen kostenvermindering voor de gemeente op. Door deze extra grond kan een tuin flink uitgebreid worden, wat de woningwaarde en het woongenot ten goede komt. Mooi, een dergelijke primeur voor Boskoop. Logische voorwaarde in dit hele verhaal moet wel zijn, dat de opbrengsten uit de verkoop ten goede komen aan de Boskoopse gemeenschap: Zou dit gaan gebeuren? Wat denkt u? Ik ben benieuwd naar uw mening. Blijf vooral reageren op onze website. www.dorpsraadboskoop.nl

Ria de Groot

Voorzitter Dorpsraad Boskoop