Rollatorproof…..

Rollatorproof…..

08-01-2020

Inderdaad, gezondheid is je grootste goed. Een goed werkend bewegingsapparaat, een lenig lijf, goed kunnen zien en horen. Het zijn de basiselementen voor en van een goede gezondheid. Zolang je lenig op de fiets kunt stappen, niet gehinderd door enig lichamelijke ongemak, kunt genieten van een flinke wandeling, dan is alles tip-top in orde. Dan stáp je letterlijk vol energie het nieuwe jaar in. Maar, o wee als dat niet mogelijk is en je voor het voortbewegen afhankelijk bent van bijvoorbeeld een rollator. Dan kan dat problemen opleveren. Tenzij je woonachtig bent in Koudekerk. Want binnen de Gemeente Alphen is dat dorp nu officieel ‘rollatorproof’ bevonden. Meer dan 80, voorheen onveilige, knelpunten zijn aangepast. Alle trottoirs en pleinen volledig obstakelvrij is de doelstelling voor 2022!

Het college van B&W vindt Koudekerk voorlopig wel genoeg. Het zou, volgens burgemeester en wethouders te ver gaan om álle dorpen en wijken geheel rollatorproof te maken. Dit ondanks een dringend advies van de lokale cliëntenadviesraad. Die stelt in een brief aan het College, in oktober jl., dat ook in andere dorpen én in -wat men noemt- Alphen-stad minstens zo veel van dergelijke onveilige knelpunten aanwezig zijn. Waarom is er dan voor gekozen om alleen de kern Koudekerk rollatorproof te maken? De overige bewoners van de gemeente hebben toch even zo veel recht op een goed toegankelijke openbare ruimte, zo stelt de Alphense Cliëntenadviesraad. Ik kan deze stelling alleen maar onderschrijven en zal daarin niet alleen staan. Het is overigens vreemd te moeten constateren dat deze raad, opgericht in 2015 op verzoek van de Gemeente, per 1 januari van dit jaar niet meer actief zal zijn, althans in de huidige opzet. De Gemeente Alphen aan den Rijn start per die datum met de nieuwe ‘Adviesraad Samenleving’. Deze raad vervangt de Cliëntenadviesraad en een Inwonersadviesraad. Nieuwe bezems, nieuwe wetten, nieuwe regels, nieuwe conclusies. Ik snap er niets meer van. Daarbij: Boskoop is verre van rollatorproof te noemen. Wéér een item op de lijst ‘belangrijke zaken’, waarop de Dorpsraad het komende jaar haar pijlen zal richten. Waarbij het verkeersprobleem en het centrum als eerste prioriteit blijven staan. Het zou mooi meegenomen zijn als ook heel Boskoop zich binnenkort dan ook rollatorproof mag noemen. Eerst ons maar eens focussen op een (veilig) ‘verkeersproof’ dorp. Het dossier ‘Verkeer’ in Boskoop zal de knappe bestuurderskoppen in Alphen komend jaar zeker nog genoeg gaan bezighouden. Ik wens hen in dat opzicht veel wijsheid toe.

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop