Pleidooi voor de Oranjevereniging!

Pleidooi voor de Oranjevereniging!

10-05-2017

Hebt u ook zo genoten van die mooie, gedenkwaardige dagen, de afgelopen week? Allereerst Koningsdag, met de aubade. Geen aangenaam weer, maar wel een grote opkomst. Het was druk op het plein vóór het Gemeentehuis. Was dat mede voortgekomen uit mijn oproep, eerder in deze krant? Of is het toch die bestaande saamhorigheid, dat gevoel van ‘samenzijn’? Het verdere verloop van Koningsdag was een succes, met de vrijmarkt in de BC-straat en alle feestelijkheden op het Gouweplein.

Op 5 mei, vieren we, ook in Boskoop, ruim zeventig jaar na de tweede wereldoorlog, nog steeds de ‘bevrijding’ en zijn we ons bewust dat het niet vanzelfsprekend is om in vrijheid te leven. Niet vanzelfsprekend is het ook, dat al die herdenkingen en feestelijkheden ieder jaar weer in Boskoop georganiseerd worden. Altijd was het de Oranjevereniging Boskoop, die dat op zich nam, onder voorzitterschap van de heer Anne de Jong. Maar ondanks het feit dat hij vier jaar geleden reeds heeft aangegeven te willen stoppen, vanwege persoonlijke omstandigheden die hem daartoe dwingen, hebben zich (nog) geen opvolgers aangediend. Bovendien bestónden er al meerdere vacatures in het bestuur van de Oranjevereniging. Boskoop zonder een Oranjevereniging? Dat kan toch niet! Daarom doe ik een oproep aan u. Laten we de Oranjevereniging nieuw leven inblazen! Vele handen maken licht werk. Ga naar onze website en geef u op. ‘Sámen meer voor elkáár’. Samen voor het behoud van de Oranjevereniging! Samen voor mooie, toekomstige oranje-feesten! Waarom deze oproep door de Dorpsraad? Omdat wij, volgens onze statuten, ‘de tekorten’ in onze Boskoopse samenleving moeten wegnemen. Ook ‘tekorten’ die zich in onze eigen gemeenschap voltrekken. De Dorpsraad Boskoop is slechts ‘tussenpersoon’. De bestuursleden zijn te druk bezet om ook nog eens als Oranjevereniging te fungeren.

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad