Passie voor de Watertoren

Passie voor de Watertoren

28-07-2019

Op 4 juli jl. overleed, op 80 jarige leeftijd, Jaap Knoop. Een markant man, een bevlogen man. Hij aanvaardde de achteruitgang, de teloorgang van de Watertoren niet. Hij legde er zich niet bij neer, dat er zo onachtzaam en respectloos met dat kenmerkende gebouw bij de entree van Boskoop wordt omgegaan. Gedurende de laatste jaren van zijn leven is hij zich blijven inzetten voor het behoud en de relevatie van een van Boskoops meest markante ijkpunten: de Watertoren. Dat de heer Knoop zich zorgen maakte, is volledig terecht. Hij staat er al lange tijd ‘triestig’ bij, onze Watertoren. Hij is ontworpen in 1908 en gebouwd door de architect Jan Schotel, die een groot aantal van deze, in de vorige eeuw beslist nuttige, bouwwerken heeft ontworpen. In heel wat steden en dorpen was een watertoren een beeldbepalend herkenningspunt. Door toenemende industrialisatie en veranderende waterhuishouding functioneren de meeste torens niet meer. Sommigen kregen een geheel nieuw leven, werden omgebouwd tot restaurant, woonhuis of kantoor. Maar steeds geldt de regel: het zijn rijksmonumenten en dienen als zodanig behandeld te worden. Een mooi voorbeeld is de watertoren in Hazerswoude-Rijndijk. Een bekende grootgrutter liet hem met ‘respect’ fraai verbouwen en heeft er nu het hoofdkantoor in gevestigd.

Voor de Watertoren van Boskoop geldt dit niet. Die staat er al jaren zeer troosteloos en onthoofd bij. Als voorzitter van de Dorpsraad zie ik het met lede ogen aan, zie en constateer ik dat het gebouw het aan het verliezen is in de strijd tegen verval en teloorgang. En dat doet zeer! De zorgen om de toren zijn er niet alleen bij mij. Veel Boskopers delen die zorg.

Ja, nieuwe eigenaren, die zijn er, zo mocht ik van wethouder Leo Maat vernemen. In september 2018 is het gebouw aangekocht door mensen met grootse plannen. Maar, zo verzekerde de wethouder mij, vanuit de Gemeente wordt er wel degelijk op toegezien dat er bij restauratie regels en beperkingen zijn. Een watertoren is door zijn afmetingen beeldbepalend in de omgeving en heeft dan ook de status van rijksmonument en industrieel erfgoed. Eigenlijk vreemd, als je kijkt naar de ruïne, die er nu ligt en staat.

En nu is het juli 2019, zijn we bijna een jaar verder sinds de aankoop en is er van grootse plannen rond de toren nog niets waar te nemen! De tijd schrijdt voort en het verval versnelt. Het wordt tijd dat men zich in Alphen realiseert, dat het niet alleen om Alphen-stad gaat en alle grootse plannen dáár, maar dat men zich ervan bewust is waar die Watertoren in Boskoop voor staat: voor trots en onverzettelijkheid!

Nu terug naar wijlen Jaap Knoop. Hij was een man, die op openbare dorpsraad-bijeenkomsten vaak het woord voerde. Deed zelf suggesties, spaarde de lokale overheid de kritiek niet en bepleitte de zaken, op een goede manier, keer op keer bij de plaatselijke Erfgoedcommissie. En bij dit alles onderhield hij consequent plezierige en stevige contacten met de Dorpsraad over alles wat hij van plan was te doen. Jaap Knoop was tijdens zijn leven het goede voorbeeld van een inwoner van Boskoop die, zonder deel uit te maken van de Dorpsraad, tóch een wezenlijke bijdrage wilde verlenen, uit pure belangstelling en mét deskundigheid. Een voorbeeld voor velen! Wij herdenken hem met respect.

Ria de Groot

Voorzitter Dorpsraad Boskoop

www.dorpsraadboskoop.nl


Bankjes  >>