Oost-West-vervoer in Boskoop

Oost-West-vervoer in Boskoop

21-09-2016

Het is in Boskoop-oost doorgaans ‘prima wonen’. Maar vrijwel alle voorzieningen bevinden zich in Boskoop-west. Sommige mensen in Boskoop-oost menen dat zij in een ‘vergeten dorp’ wonen. Er ontbreekt in ‘oost’ ook openbaar vervoer. Wat zou het dus mooi zijn, als we vervoer tussen oost en west zouden kunnen regelen voor hen, die op openbaar vervoer zijn aangewezen. Om boodschappen te doen in het centrum, naar de huisarts of apotheek te kunnen gaan. Noem het maar op. De vrijwilligersorganisatie ”Stichting Boskoops Senioren Vervoer” beschikt over een busje, dat ooit, op beperkte schaal, mensen vervoerde, veelal van oost- naar west Boskoop en weer terug. Het busje wordt nog maar nauwelijks gebruikt, omdat de huidige bestuursleden, door persoonlijke omstandigheden, hun werk niet langer kunnen uitvoeren. De Dorpsraad wil zich graag inzetten om deze Stichting nieuw leven in te blazen. Niet alleen gaat het om minder mobiele mensen, ook uit toeristisch oogpunt levert het meerwaarde voor ons dorp op. Een dienstrooster met dagelijkse ritten, met vaste op- en uitstapplaatsen, afwijkend van het reguliere openbaar vervoer. De Dorpsraad kan slechts het initiatief nemen, voor de praktische uitvoering hebben we vrijwilligers nodig, die als bestuurslid, dan wel als chauffeur, willen optreden. Kijk op onze site of facebookpagina voor meer informatie.
U kent onze slagzin: “Samen méér voor elkáár.
Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad