Onverschilligheid?

Onverschilligheid?

19-01-2017

Onlangs vond in “Grandcafé De Hoek” in Boskoop, een debatbijeenkomst plaats over de ernstige verkeersproblematiek in Boskoop. De “Alphense Tafel”, die de debatten pleegt te organiseren, had de microfoons verplaatst naar ons dorp, nu het om sterk op Boskoop gerichte zaken ging. Vier debaters uit Boskoop zaten achter de tafel en twee interviewers vuurden de vragen af. Bij zo’n gelegenheid wil de Dorpsraad Boskoop graag haar ervaren secretaris Jacques Booij afvaardigen.

Met een glimlach en instemming lees ik mijn aantekeningen van die middag door. “Ik ben geworden een inwoner van Alphen aan den Rijn, maar in woon in Boskoop aan den Gouwe” zegt mijn secretaris; waarmee hij zijn positie afbakent. Hij kent het collegeprogramma zo ongeveer uit zijn hoofd en somt de gedane beloften op verkeersgebied moeiteloos op. Vanuit dat vertrekpunt uit hij zijn kritiek op de passieve houding als het gaat om de verkeersproblemen in Boskoop en Hazerswoude aan te pakken. Hij benadrukt nog eens waar de Dorpsraad voor staat: aandacht vragen voor de tekorten in Boskoop en meebouwen aan de toekomstige ontwikkeling. De Dorpsraad heeft geen geld en geen bevoegdheid. “Wij zijn een vragende partij, die het moet hebben van de kracht van onze argumenten”, oppert Jacques. “Als we zo nu en dan niet scherp stelling nemen, verworden wij tot garnering van het gemeentelijk beleid”.

De interviewers wijzen erop dat Boskoop in de gemeenteraad van Alphen oververtegenwoordigd is: 10 van de 39 raadszetels worden door Boskopers bezet. Helaas merk je daar niets van. Raadslid Driesen uit Alphen hekelde de opvallende afwezigheid van de in Boskoop wonende raadsleden (op Helma van der Louw na) ook die van elke wethouder. Niemand van de beleidsbepalers waren tijdens deze goed bezochte bijeenkomst aanwezig. En dat bij een zo’n belangrijk onderwerp, dat in Boskoop bovenaan op de lijst van problemen staat! Onverschilligheid? Op deze wijze krijgt het ten opzichte van Alphen kritisch ingestelde deel van onze inwoners als vanzelf gelijk. Daarom: wees positief, steun de Dorpsraad Boskoop en doe mee! Wij gaan, om te beginnen, de heikele verkeerspunten in Boskoop inventariseren en wij zullen proberen die te verbeteren.

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad

www.dorpsraadboskoop.nl