Ode aan de Snijdelwijk

Ode aan de Snijdelwijk

26-12-2018

Een aantal weken geleden kwam ik in contact met twee jonge ambulancebroeders. Tijdens de rit in de ambulance, als begeleidster van de patiënt, kon ik een gesprek aanknopen met één van de ambulancebroeders. Vanzelfsprekend ging mijn belangstelling in eerste instantie uit naar het werk. Werkdruk en de bijkomende nare omstandigheden, die tegenwoordig inherent lijken te zijn aan het werk van hulpverleners, kwamen aan bod. Het viel mij op met hoeveel ‘liefde voor het vak’ er werd
gesproken. Als ‘echte Boskoopse’ kon ik niet nalaten te vragen, of ik te maken had met een mede-dorpsgenoot. De man vertelde mij, op ‘huizenjacht’ te zijn. Hij was van plan was om, vanuit de ‘grote stad’ Leiden, te verhuizen naar een dorp in de directe omgeving. Hij zocht een rustiger woonomgeving voor zijn gezin. Boskoop zou zeker een goede kanshebber zijn. Hij had zich zelfs al georiënteerd op wáár hij zou willen wonen ín het mooie groene dorp. ‘Overal in Boskoop, behalve in de Snijdelwijk mevrouw’, was zijn stellig antwoord. ‘Daar ga ik beslist niet wonen met mijn gezin, want die wijk heeft nu niet bepaald een goede naam, als het om veilig en prettig vertoeven gaat. Ik hoor er zulke negatieve berichten over’. Ik was verbaasd, verbijsterd zelfs. Vanuit mijn voorzitterschap van de Dorpsraad, besloot ik daarom direct over te gaan tot het voeren van een ‘reclamecampagne’ ten gunste van de Snijdelwijk . Ik somde op hoe ruim en groen de wijk is, hoe divers qua woningen, hoe goed de voorzieningen zijn. Maar ook ík moest toegeven aan het feit, dat de Snijdelwijk de laatste jaren inderdaad niet altijd op een positieve wijze in het nieuws is gekomen. Dat had en heeft mede te maken met de vloedgolf aan inbraken, gepleegd door een groep criminele jongeren, waarvan een deel woonachtig is in de wijk.
Sinds een groot aantal leden van die groep is opgepakt en achter slot en grendel zit, is de rust weergekeerd. Maar ja, dat negatieve imago, zie dát maar weer eens om te zetten in een positief beeld. De Snijdelwijk in Boskoop. Ontstaan in de jaren zestig en zeventig. Een nieuwe wijk in Boskoop-West. Bestemd als uitbreiding van het dorp, maar tevens bedoeld voor het aantrekken van bewoners van buíten het dorp. Een soort Vinex-wijk ‘avant la lettre’, zeg maar. Ruim van opzet. Met voldoende openbare voorzieningen. Mét veel groen en omgéven door groen. Niet te vergelijken met de nieuwe wijken die tegenwoordig rond de steden uit de grond worden gestampt. De Snijdelwijk verdient beslist een positief imago. Ikzelf, als ‘import’ Boskoopse, woon er al dertig jaar met plezier. In het ‘Dorpsplan Boskoop 2018 -2022’, recentelijk opgesteld door de Gemeente Alphen, schrijft men helaas over de Snijdelwijk het volgende: ‘In het westen van Boskoop ligt de Snijdelwijk.
Met koopwoningen en daarnaast ook een flink segment huurwoningen en enige hoogbouw. Hier wonen relatief veel mensen met een lage, sociaaleconomische status, met de nodige uitdagingen die daarmee gepaard gaan’. Hoe is het mogelijk! Een dergelijke, volstrekt onjuiste, omschrijving draagt bepaald niet bij aan een goed imago van de wijk. Dus, ambulancebroeder uit Leiden? Kom maar met je gezin wonen in Boskoop, in de Snijdelwijk! Want die is beslist oké! Het is er prettig en veilig wonen, in een gezonde, groene omgeving. Het huizenaanbod is divers en zo is ook de samenstelling van haar bewoners. Voor ‘elck wat wils’. We verwelkomen graag nieuwe positieve inwoners! ‘Niks mis mee’, met die Snijdelwijk!

 

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop