Nog geen besluit over cameratoezicht

Nog geen besluit over cameratoezicht

17-10-2016

Een van de belangrijke punten waarmee de projectgroep sociale en maatschappelijke zaken zich bezighoudt, is veiligheid.

Zoals we weten was het noodzakelijk meerdere buurtpreventieprojecten in de Snijdelwijk in Boskoop op te zetten. Ook op andere plaatsen in Boskoop is alertheid van de bewoners gewenst. 

De Dorpsraad is regelmatig met de gebiedsadviseurs en wijkagenten over de veiligheid in Boskoop in gesprek.

 

 

Brief over beëindiging cameratoezicht in het oude Centrum

Op 11 augustus ontving de Dorpsraad een kopie van een brief van gebiedsadviseur Heleen Steens over beëindiging van het cameratoezicht in het oude Centrum (Koninginneweg, Dorpsstraat, Bootstraat en Barendstraat). Deze brief was gericht aan de bewoners en ondernemers in het oude Centrum.

De Dorpsraad is op onderzoek uit gegaan om te kijken waar de camera's in het oude Centrum precies hangen en om te polsen hoe men in deze buurt over (beëindiging van) het cameratoezicht denkt.

N.a.v. een rondgang in het oude Centrum en bij navraag bij de verschillende ondernemers over het verwijderen van het cameratoezicht, bleek dat:

 • Men de brief als nogal onpersoonlijk ervoer (er stond geen naam bovenaan de brief) én dat deze achteraf niet bij ieder bewoner/ondernemer blijkt te zijn bezorgd. Gevolg: er was slechts 1 echtpaar aanwezig op de informatieavond, waardoor de gemeente de conclusie trok dat de camera’s wel verwijderd konden worden!
   
 • De Vereniging van dorpskernwinkeliers tegen het verwijderen van de camera’s is, en van plan was gebruik te maken van het spreekrecht op de aankomende raadsvergadering van 8 september.
   
 • Bij navraag verscheidene ondernemers in het verleden zijn getroffen door inbraken en vernielingen en er vanzelfsprekend niet voor zijn dat de camera's verwijderd worden.
   
 • Eén van de ondernemers aangeeft dat er een betere plek voor de camera’s gezocht moet worden.
   
 • Een andere ondernemer n.a.v. camerabeelden aangifte had gedaan van diefstallen, waarmee de politie niets gedaan heeft.
   

Belangrijk punten zijn dus, dat niet iedereen de (ongeadresseerde) brief van de gemeente ontvangen heeft en dat de ondernemers vrijwel unaniem niet positief zijn over het verwijderen van de camera's.

Een ander tegenstrijdig punt is, dat niet alle camera's werken, er dus geen registratie van kan zijn gemaakt en er dus geen volledige veiligheidsanalyse is kan zijn uitgevoerd.

 

Bovendien gaven de winkeliers aan 'moe' te worden van de gemeentelijke bureaucratie die hen opgelegd wordt. 

 

 

Raadsvergadering 8 september 2016

Op 8 september jl. was er op de raadsvergadering de mogelijkheid in te spreken over het cameratoezicht.

Voorzitter en secretaris van de DR waren aanwezig. Onze secretaris heeft ingesproken. De voorzitter heeft een verslag van de vergadering gemaakt, waaruit duidelijk bleek dat de meerderheid van de partijen niet voor het verwijderen van de camera’s is.

Na deze vergadering kwam de burgemeester met een memo om haar besluit toe te lichten t.b.v. de volgende gemeenteraadsvergadering op 22 september.

Onze secretaris heeft hier een reactie op geschreven.

Op de vergadering van 22 september jl. heeft de gemeenteraad bepaald om vóór het einde van het jaar opnieuw overleg te hebben over de camera's in Boskoop . Er is dus nog geen besluit genomen over het al dan niet beëindigen van het cameratoezicht.