Mienskip

Mienskip

13-06-2018

De uit Friesland afkomstige Quinten Faust Rijnja werd aangesteld als cultuurdirecteur in Alphen. Hij had grote plannen om de 'stad' Alphen hoog op de Nederlandse cultuurkaart te zetten. Er deed zich echter iets bijzonders voor. Cultuurdirecteur Faust Rijnja functioneerde nog maar een half jaar, of hij kreeg last van 'heimwee' naar zijn geboortestreek, het mooie Friesland. Hij beëindigde zijn cultuur-directeurschap en besloot te vertrekken.

De trigger waardoor zijn heimwee werd versterkt, was het gemis aan 'mienskip'. Dat' is Fries voor 'gemeenschapszin'. Die 'mienskip' zou hier in het Groene Hart ontbreken, zo liet hij via de media weten.

Maar is dat nu wel zo? Is er minder gemeenschapszin? Natuurlijk, in de snelle maatschappij waarin we leven, lijkt de gemeenschapszin en de samenhang langzaamaan aan het afnemen. Toch blijft het verlangen bestaan om onderdeel te zijn van iets wat groter is dan jezelf, volgens mij.

Dan vraag ik me af wat nu uiteindelijk de aanjager was, dat het heimwee van de cultuurdirecteur van Alphen zo deed aanwakkeren. Was het werkelijk het gemis van 'mienskip', of van het wijde Friese landschap? Het zou ook zo kunnen zijn dat het abrupte vertrek helemaal niets te maken had met gemis aan 'mienskip', maar wel met gemis aan cultuur. Want de pogingen om Alphen hoog op de top-50 ladder van steden die op cultureel gebied wat te bieden hebben, is niet echt succesvol gebleken. Op dat punt had de heer Faust Rijnja er beslist méér willen uitslepen dan een magere plek 47. Want daartoe was hij uiteindelijk toch voor aangesteld.

Ik vraag me af wat nu eigenlijk de normen zijn waaraan moet worden voldaan. Cultuur in de vorm van historische gebouwen of musea, met bijzondere collecties? En zijn alle dorpen dan ook meegenomen in de normering? Cultuur betekent immers zoveel méér.

Had meneer Faust Rijnja zich maar eens verdiept in de cultuurhistorische waarde van Boskoop. Het hele sierteeltgebied heeft historische waarde! Ik voel een stijging op de top-50 ladder al aankomen! En wat die 'mienskip' betreft? Daarmee zit het wel goed in Boskoop. Daarvoor blijft de Dorpsraad zich inzetten. Onze slagzin bent u toch niet vergeten: sámen méér voor elkáár! In het Fries: 'tégearre méár foar inóár!'

 

Ria de Groot

Voorzitter
Dorpsraad Boskoop


Coaching  >>