Meer kansen voor de Dorpsraad……..!?

Meer kansen voor de Dorpsraad……..!?

01-11-2017

De Gemeente heeft, sinds de fusie in 2014, uitdrukkelijk de koers uitgezet naar
‘wijkgericht werken’. Een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de nadruk ligt op het initiatief
van de inwoners, met de Gemeente in de rol van faciliterende instelling. Er ligt een
rapport, met daarin, per kern, per gebied, de resultaten van deze aanpak tot nu toe.
Aan de rol, die de dorpsraden leveren in bepaalde zaken, wordt niet voorbijgegaan.
Mede door deze nieuwe manier van werken van de Gemeente, zijn er in de kernen en
wijken steeds meer dorpsraden en wijk-overleggen ontstaan. Volgens de Gemeente
leveren die wezenlijke bijdragen aan een goede leefsfeer. De Dorpsraad Boskoop juicht
de gang van zaken toe. “Dorpsraden moeten de kans krijgen om met een ‘bindend
advies’ te komen naar de gemeenteraad”, las ik recentelijk in een krant, als mening van
raadslid Inge Prins van D66. Fijn, dat er vanuit de politiek zo over de inzet en inbreng van
de dorpsraden wordt gedacht. In de gemeenteraad gaan ook stemmen op, om ons een
budget toe te kennen voor de uitvoering van bepaalde werken. De Dorpsraad Boskoop is
eerder geïnteresseerd in een budget voor haar activiteiten, die door alle betrokkenen
‘pro deo’ worden verricht (dat moet zo blijven). Het is toch vreemd, dat de bestuursleden
de door het werk opgeroepen kosten ook nog zelf moeten betalen! De voorbereiding tot
de realisatie van onze Dorpsvisie krijgt vorm. Ik schreef er in mijn eerdere columns over,
maar verwijs u tevens naar de inspirerende artikelen van Jacques Booij, secretaris van de
Dorpsraad, in de afgelopen edities van deze krant. Hierin beschrijft hij, in een serie van
zeven artikelen, alle aspecten van ons prachtige dorp. Voor nu en de nabije toekomst. U,
als betrokken inwoner, daag ik uit, om de Dorpsraad te voorzien van uw suggesties en
ideeën. Het gaat immers vooral om de toekomst! En die is van ons allemaal. Nieuws over
de Dorpsvisie vindt u in mijn komende columns en de publicaties in deze krant. Houd
daarom uw ‘Ogen en Oren’ open!
Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop