Meedenken

Meedenken

05-02-2020

Het is me toch wat met het ‘stadshart’ in het dorp Alphen! Binnen het grote denken van het gegeven ‘participatiemaatschappij’ heeft bestuurlijk Alphen voor haar almaar innoverend kloppend hart weer eens een bijzonder initiatief uit de hoge hoed getoverd. Bewoners van dit gebied krijgen de mogelijkheid om suggesties aan te leveren ter verfraaiing en vergroening van het centrum, hun leefgebied. Eerder ingeschakelde en daartoe gespecialiseerde bureaus zijn er kennelijk niet in geslaagd met de juiste ideeën te komen. Daarom wordt de vraag nu aan de bewoners zélf van dit gebied voorgelegd. Aan de inwoners wordt gevraagd om mee te denken hoe het centrum nóg fraaier te maken. Want wie wil nu niet winkelen en verblijven in een omgeving die mooi, schoon en groen is? Er is een budget vrijgemaakt van maximaal € 30.000 om het centrum leuker, fijner en groener te maken. Toe maar! Het idee voor dit project is overigens geen origineel initiatief van Alphen zelf. In steden als Amsterdam en Den Haag blijkt dit idee al succesvol te zijn. Bewoners van bepaalde gebieden krijgen een ‘wijkbudget’ toebedeeld, van waaruit ideeën en suggesties kunnen worden uitgevoerd.

Voor de Alphense stadshartbewoners gaf wethouder Schotanus afgelopen zaterdag officieel het startsein. ‘Denk en doe mee!’ Tot 8 maart kunnen plannen en suggesties worden ingediend. Na toetsing door de Gemeente bepalen bewoners uiteindelijk samen welk meest favoriete idee zal worden uitgevoerd. Klinkt goed. Daarna maar hopen dat dit initiatief ook naar de ‘stadsharten’ zal gaan van de dorpen binnen de totale Gemeente. De ‘dorpelingen’ staan volgens mij te popelen om mee te denken en mee te doen. Suggesties en ideeën genoeg. De Dorpsraad heeft, sinds haar oprichting in 2015, het onderwerp ‘verbetering en verfraaiing van het centrum’ continue op haar agenda staan en er de verantwoordelijke bestuurders diverse malen op geattendeerd dat ons centrum ‘verfraaiing’ behoeft. Het lijkt me overbodig u weer een opsomming te geven. En met alleen een bankje hier en daar en wat extra bloembakken komen we er niet. Er moet méér gebeuren. Ik blijf het zeggen. Soms lijkt het erop dat sommige dossiers, centrum-Boskoop gerelateerd, in het gemeentehuis zomaar ergens op een stoffige plank terecht komen. Toezeggingen, geplande verbeteringen: er volgt geen uitvoering. Zo is er de Dorpsstraat-West. Reeds in 2017 waren er toezeggingen dat dit gedeelte van ons centrum grondig zou worden opgeknapt. En nu is het 2020. Ik zie geen verbeterpunten.

Ik blijf het (proef)project rond de verfraaiing van het Alphense stadshart met belangstelling volgen en kijk al uit naar het vervolg. Maar dan voor het ‘hart’ van Boskoop.

De geschiedenis herhaalt zich: de inwoners van het dorp Alphen krijgen van alles ongevraagd en de Dorpsraad Boskoop moet alles bevechten met veelal ‘nul op het rekest’. Boskoop behoort haar evenredig deel te krijgen.

Ria de Groot

Voorzitter Dorpsraad Boskoop