Kom méépraten over…… het groenbeleid in Boskoop!

Kom méépraten over…… het groenbeleid in Boskoop!

15-03-2017

Kom méépraten over…… het groenbeleid in Boskoop!

De begrippen ‘lente’, ‘groen’ en ‘Boskoop’ zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden.

De Dorpsraad heeft zich het afgelopen jaar volop beziggehouden met het ‘groen’. We zijn overspoeld met vragen en klachten van inwoners over alles wat te maken had met het (nieuwe) groenbeleid van de Gemeente. Uit de reacties bleek doorgaans ontevredenheid over de aanplant, het onderhoud en de onkruidbestrijding.

De eerste indruk was en is, dat de nieuwe fusiegemeente een slechter groenbeleid voerde, in vergelijking met dat van de voormalige Gemeente Boskoop.

Nu kennen we in Boskoop een wel heel bijzondere situatie. De vele honderden boomkwekers, die zich elke dag met ‘groen’ bezighouden, zijn, als geen ander, ‘deskundigen’. En u weet het: zoveel hoofden, zoveel zinnen.

De Dorpsraad heeft alle reacties, vragen en klachten serieus genomen, geanalyseerd en besproken met de daartoe verantwoordelijken binnen de Gemeente. Er is sinds de fusiedatum (1 januari 2014) nogal wat mis gegaan, maar nu bestaan er steviger plannen voor een doeltreffend groenbeleid.

In overleg met de Gemeente heeft de Dorpsraad besloten een informatieavond te organiseren over het groenbeleid. Het wordt een z.g. ’inloopavond’. Iedereen is welkom.  Alle aspecten rond het openbaar groen zullen aan de orde komen. Er zullen beelden worden getoond van situaties uit de praktijk. En is volop gelegenheid voor vragen en het doen van ‘groensuggesties’. Donderdagavond 6 april as. in ‘De Loods’, aanvang 18.30 uur. U komt toch? Je kunt redelijkerwijs niet slechts kritiek uiten en het bij deze bijzondere gelegenheid laten afweten. Dus zet de datum in uw agenda.

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad

www.dorpsraadboskoop.nl