Is de ‘waterhuishouding’ van Boskoop in orde?.....

Is de ‘waterhuishouding’ van Boskoop in orde?.....

02-11-2016

Column

Het kan niemand ontgaan, het klimaat verandert. Heftige regenbuien komen steeds vaker voor, evenals lange tijden van droogte. In Boskoop is men zich wel degelijk bewust van de gevolgen van de ‘uitspattingen’ van Moeder Natuur. Vorige week werd er in het Boomkwekerijmuseum het ‘Minisymposium Waterbeleid Greenport Boskoop’ gehouden, waarvoor ook het dagelijks bestuur van de Dorpsraad was uitgenodigd. Het werd ons steeds duidelijker hoe belangrijk ‘water’ voor de teelt in Boskoop is. Hoe gaan we met een tekort om en wat doen we met teveel water? Allemaal zaken die ambtelijk en wetenschappelijk zijn onderzocht en waarvan de resultaten zijn vastgelegd in een rapport. Diverse oplossingen zijn bedacht om te worden toegepast in de boomkwekerij. Het onderdeel ‘waterrecreatie’ werd ook uitvoerig besproken. Voor menig boomkweker een ‘heet hangijzer’, want veel kwekerijen grenzen aan vaarten en doorgangen, waarover nu, maar in de nabije toekomst veel meer, gevaren zal gaan worden. De belangen van de kweker liggen vaak op een ander vlak dan die van de recreant, dus er zijn nog wel knelpunten. Recreatief varen kan, mits met de belangen van kwekers rekening wordt gehouden. Veel stof tot discussie, maar genoeg reden om de waterhuishouding goed ‘onder de loep’ te blijven houden. Hebt u ideeën, wilt u meedenken? Laat het ons weten, via onze website, mail of Twitter.

Ria de Groot

Voorzitter Dorpsraad