Is Boskoop ook voor u een dorp om trots op te zijn..... ?

Is Boskoop ook voor u een dorp om trots op te zijn..... ?

23-11-2016

Het kwam zomaar als ‘vraag’ van één van de bestuursleden van de Dorpsraad, tijdens een reguliere vergadering. Zijn de inwoners van Boskoop nu echt ‘trots’ op hun dorp? Is men tevreden over de huidige woon- en leefomgeving? Zien we die mooie, bijzondere plekken in en rond ons dorp eigenlijk wel? De Dorpsraad is daar benieuwd naar. Eén van de doelstellingen van de Dorpsraad is het behouden en bewaken van de identiteit, de eigenheid. Maar hoe ervaart de bevolking die en, nog veel belangrijker: hoe uit men dat? De aanhef boven deze column is een vraag aan u, als lezer. Kunt u de vraag instemmend beantwoorden, of heeft u een andere mening? De Dorpsraad is benieuwd. Maar dat niet alleen. De Dorpsraad wil uw antwoord ook graag zien in de vorm van een door u zelf gemaakte foto. Waarom u trots bent, of waarom juist niet. Maak een foto van een bijzondere, mooie plek, of gebouw in ons dorp. Maar maak ook foto’s van nare situaties, die dringend om verbetering vragen. Positieve én negatieve foto’s krijgen een plaats op onze website. En wat om verbetering vraagt, daar gaan we ‘achteraan’! Dáár gaat het de Dorpsraad om. Laten we dat met elkaar delen. In ieder geval zullen wij ze op onze website plaatsen onder de noemer: “Trots op Boskoop”. Doet u mee? Op www.dorpsraadboskoop.nl vindt u meer informatie.

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad