Informatieavond over cameratoezicht krijgt vervolg

Informatieavond over cameratoezicht krijgt vervolg

04-01-2017

Informatieavond over cameratoezicht krijgt vervolg

 

Op 14 december 2016 was er een overleg in klein verband naar aanleiding van de eerder gehouden informatieavond over cameratoezicht. Deelnemers waren naast vertegenwoordigers van de Dorpsraad, enkele bewoners, drie horecaondernemers uit het oude Centrum, twee wijkagenten, de twee gebiedsadviseurs en buurtpreventie. Tijdens deze bespreking stond het cameratoezicht, c.q. de overlast in het oude centrum centraal.

Het was een vruchtbare bijeenkomst. De voornaamste overlast is in kaart gebracht en daarop zullen verschillende maatregelen getroffen worden.

De Bootstraat heeft met de meeste overlast te maken. In de omgeving van deze straat worden in de loop van de avond veel auto’s geparkeerd. De bestuurders en meerijders van deze auto’s blijven vervolgens urenlang hangen en lawaai maken. Ook wordt er volop gedeald. De politie wijst er ook nu weer op om te blijven melden, maar stelt ook dat de bezettingsgraad niet hoog is, zodat men niet altijd op tijd kan zijn.

Nadat de belangrijkste problemen geïnventariseerd zijn worden door de gebiedsadviseurs en politie mogelijke oplossingen aangedragen:
- Fysieke afsluitingen d.m.v. afsluitbare hekken met toegangspasjes voor de bewoners op de overlast gevende plaatsen, zodat het voor de mensen die voor de overlast zorgen niet meer mogelijk is hier te parkeren
- Het plaatsen van paaltjes;
- betere en goedwerkende straatverlichting; opknappen van de straten en de kade aan de Barendstraat;
- vergunningenbeleid opnieuw bekijken;
- pispalen plaatsen;
- autoluwe zones aanbrengen;
- bewoners kunnen eigen terreinen afsluiten.

Het huidige camerasysteem zal sowieso aangepast moeten worden, aangezien het deel uitmaakt van een verouderd systeem. Ondernemers wordt geadviseerd hun panden te beveiligen met eigen camera’s, die ook een gedeelte van de straat mogen beslaan.

De gebiedsadviseurs en politie gaan hun bevindingen bespreken met de gemeente Alphen a/d Rijn. In januari 2017 is er een vervolgoverleg.