Het rommelt

Het rommelt

28-11-2018
Er is veel te doen in- en over de ons omringende polder. Allereerst is daar de bodemdaling. Het Groene Hart heeft een veenbodem, die letterlijk onder onze voeten aan het wegzakken is. Dit geldt ook in óns buitengebied. Op sommige plekken zakt de bodem zelfs met enkele centimeters per jaar. Reden genoeg voor een serieuze aanpak. De Rijksoverheid heeft geld beschikbaar gesteld voor de realisatie van innovatieve projecten, om die bodemdaling verder tegen te gaan. Goed nieuws dus voor ons eigen buitengebied, want het gaat hierbij niet alleen om het behoud van ‘droge voeten’, het economisch belang speelt een belangrijke rol. ‘Polderproblemen’ zijn er niet slechts op het gebied van bodemdaling en waterhuishouding. Er zijn er ook problemen op digitaal gebied. Gebleken is namelijk dat de sierteeltsector digitaal sterk achterblijft. Het huidige internet bij de kwekers in het Boskoopse buitengebied is hopeloos verouderd. Michiel Gerritsen, van de Greenport, zet zich in als ambassadeur voor de campagne ‘Glasvezel buitenaf’. “Een snelle internetverbinding is essentieel voor de modernisering van de sierteeltsector”. “Gebruik van dataplatformen voor het uitwisselen van informatie binnen de sector is niet meer weg te denken in de hedendaagse snelle digitale wereld en op dit moment is die snelheid beperkt”, aldus Gerritsen. Dit geldt vanzelfsprekend niet alleen voor de ‘grote jongens’, juist de kleinere, nog traditionele kwekers zullen ook die digitale omslag moeten maken! Dan zijn er nog de problemen in de ‘polderpolitiek’. Want in de Alphense Gemeenteraad rommelt het ook danig. De fractie van Nieuw Elan heeft het Boskoopse raadslid Peter  Bontekoe zijn congé gegeven. Het was niet alleen vanwege zijn motie voor het verlenen van financiële steun voor de realisatie van een aan te leggen ijsbaan in Leiden, die hem zijn kop kostte, het was meer zijn eigenzinnig karakter, zo werd ons in de pers verteld. Het is volstrekt duidelijk, dat Peter niet werd geapprecieerd, omdat hij onverkort aandacht vroeg voor de gerechtvaardigde Boskoopse belangen. Hij voelde zich, bij welke politieke partij dan ook, in zijn streven miskend. Het gaat steeds maar over: Alphen, Alphen en nog eens Alphen. In die zin was en is Peter ‘één van ons’. Samen met Helma van der Louw probeerde hij Boskoop op de kaart te houden. De twee raadsleden bleken bij de laatst gehouden verkiezingen in Boskoop een geweldige achterban te hebben: tezamen behaalden zij méér dan 2000 voorkeursstemmen! Wij hopen, dat Peter raadslid blijft. De onvrede over de eenzijdige blik in Alphen wordt in de dorpen steeds groter. Ook in Boskoop. Het is soms ploegen op rotsen.
De Dorpsraad houdt het intussen dicht bij huis. De Dorpsvisie, het centrum, de verkeerspolitiek, het behoud van de Kinderboerderij, dat zijn de belangrijke onderwerpen, die op ónze agenda staan! Reacties en suggesties? Ze zijn nog altijd welkom.
 
Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop