Het getal van het jaar

Het getal van het jaar

14-11-2018

Een bekend tv-programma heeft het initiatief genomen om ‘het getal van het jaar2018’ te bepalen.

Een vervolg op de benoeming ‘boek van het jaar’, ‘woord van het jaar’, ‘man/vrouw’ van het jaar’ en wat voor gekkigheid er nog meer te nomineren valt. Voor de meeste mensen vormt een getal de associatie naar een belangrijke gebeurtenis of bepaalde herinnering. En verwijst het naar wat het eerst in het hoofd opkomt. De Dorpsraad kiest voor het getal 800. Achthonderd woningen zouden er in de komende vijf jaar gebouwd moeten worden om Boskoop levendig en vitaal te houden.Voor de Alphense wethouder ‘Wonen’ zijn er verschillende mogelijkheden; dat maakt het kiezen voor hem verre van eenvoudig. Tijdens de onlangs gehouden ‘Alphense Woonconferentie’, waarin ‘Alphen-stad’, zoals steeds, het middelpunt van ‘woon’ belangstelling vormde en de kernen niet of nauwelijks aan bod kwamen, werden veel getallen genoemd.Mogelijkheden genoeg voor de wethouder om een getal te noemen. Laat ik hem een beetje helpen. Zozou zijn keuze kunnen vallen op het getal 1000. Zoveel huizen moet Alphen in de komende jaren nog bouwen om een beetje aan de vraag te kunnen voldoen. Hij zou ook kunnen kiezen voor het getal drie, dat staat voor de drie polders, die mogelijk gaan dienen als uitvalsbasis voor het nagenoeg volgebouwde Alphen zelf. De veelbesproken Gnephoekpolder zal er zeker niet onderuit komen, je kunt er op wachten dat die in de toekomst zal worden ‘volgebouwd’. Dan is er nog het getal 2019. Halverwege dat jaar moet duidelijk zijn, aldus de wethouder, waar Alphen wil gaan bouwen. En dan zou er in 2025 al begonnen kunnen worden met bouwen, om te voorkomen dat er in 2030 nog steeds een forse behoefte zal zijn aan te bouwen woningen. Getallen-keuze genoeg!

Tegen die tijd is de wethouder rijp om een ‘knarrenwoning’ te betrekken. Een van die kleine woningen, speciaal voor ouderen, waar de bewoners elkaar kunnen helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Dan hoeft hij zich niet meer in te spannen om nog een ‘getal van het jaar’ te kiezen. Maar waarom het getal 7 nooit de revue is gepasseerd tijdens de ‘Alphense Woonconferentie’, is mij een raadsel. Die zeven dorpen, die deel uitmaken van de Gemeente Alphen aan den Rijn, die zouden toch een uitstekende uitvalsbasis kunnen vormen in de voorziening van de woningbehoefte in de gehéle Gemeente?

De Boskopers hebben ook gekozen. Volgens de Veiligheidsmonitor 2017, hebben zij het getal 7,3 toegekend als percentage aan het gevoel voor veiligheid in hun dorp.De Dorpsraad blijft er naar streven dit percentage te verbeteren, maar daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Sámen méér voor elkáár, weet u het nog?

 

Ria de Groot                                                                    

Voorzitter Dorpsraad Boskoop