Groenquote

Groenquote

06-03-2019

“De Openbare Ruimte moet in Boskoop de kenmerken van een verzorgd tuindorp uitstralen”, staat vermeld als één van de tien doelstellingen van onze Dorpsvisie. En dat is niet zomaar een kreet. Want onder ons gezegd is er, dit punt aangaande, nog wel enig werk aan de winkel. Boskoop staat wereldwijd bekend als sierteeltcentrum en groen handelscentrum. Door de fusie is het onderdeel van de grote gemeente Alphen geworden. Het coalitieakkoord 2018-2022 kreeg de naam ‘Een groene stad met lef’, met de nadruk op ‘groen’. Dat verbaast mij, want het voormalige boerendorp Alphen ervaar ik toch niet als een écht groene omgeving. Wellicht bezit het een grote dosis zelfverklaarde lef. Het ‘tuindorp’ Boskoop is beslist groen, het zou meer lef moeten hebben, daar waar het zich kan etaleren als groen dorp. In ieder geval zou het kunnen functioneren als een onbeperkt ‘groen’ visitekaartje. Maar dan zouden de belangrijkste wegen en lanen minimaal het uiterlijk van een echt tuindorp moeten hebben. Het hele dorp, als een ‘levende’ reclame-uiting. Dat alleen al zou een uitstekende marketing zijn. Boskoop ís groen, Boskoop ádemt groen. Boskoop hándelt in groen. “Groen is het kenmerk, waarmee Boskoop wordt geassocieerd. Het zou een ononderbroken groen netwerk dienen te hebben dat als blijvende etalage dient”, zo staat in onze dorpsvisie vermeld. ‘Groen’ heeft niet alleen verfraaiing als doel, het is ook tevens een nutsvoorziening. Zo zou er in Boskoop een zogenaamde groenquote kunnen komen. Als uitgangspunt voor een minimaal percentage groenvoorziening in de openbare ruimte. Boskoop zou daarin een voorbeeld kunnen zijn voor andere gemeenten. Men zou kunnen zien hoe bepaalde bomen en planten zich ontwikkelen en functioneren en wat ze bijdragen als verfraaiing en verlevendiging van de openbare ruimte. Uiteindelijk zou dat resulteren in het inzicht dat de producten in het Boskoops boomkwekerscentrum te vinden zijn. Als kwekers de producten beschikbaar stellen ontstaat een groen netwerk: zij tonen hun producten en Boskoop toont zich in volle glorie. Ik wil hierbij uitdrukkelijk opmerken dat de groenvoorzieningen dan wel correct dienen te worden onderhouden. Dát is de verantwoordelijkheid van de Gemeente, daar wordt immers het groenbeleid bepaald. Over de huidige werkwijze rond het groenbeheer is bij de deskundige Boskopers nogal wat kritiek. Ze willen de kwaliteit van hun (kwekers)dorp versterken en meer betrokken worden bij de keuze van beplanting en inrichting van het openbaar groen. Op alphens.nl verschijnt regelmatig de vraag: “Waar hangt het College van Alphen aan den Rijn uit?”
Ik zou hierop graag willen antwoorden: Ze zijn in het tuindorp Boskoop, om de status van het openbaar groen te aanschouwen. De Dorpsraad zal zich er in elk geval voor inzetten om dát voor
elkaar te krijgen. Gewoon, door het College simpelweg uit te nodigen. Gaan we doen. Ik breng u op voorhand op de hoogte van hun bezoek. Nog even iets anders: In de bibliotheek kunt u kosteloos een exemplaar van de Dorpsvisie afhalen.

 

Ria de Groot

Voorzitter Dorpsraad Boskoop


<<  Zorgloket