Gemeentehuis....het is van ons állemaal!

Gemeentehuis....het is van ons állemaal!

04-09-2019

In het voormalige Alphen houdt het oude Gemeentehuis de gemoederen bezig. Het valt niet mee om de invulling van het monumentale gebouw gestalte te geven. In het AD van afgelopen zaterdag besteedde de vaste columnist er uitgebreid aandacht aan. Hij sprak over ‘een van de meest nostalgische en karakteristieke gebouwen in onze Gemeente’, dat nu slechts ‘mooi staat te wezen en verder niets te doen’. Het Alphense wonder zou in het hart zitten van álle Alphenaren. ‘En dat moet zo blijven, hoeveel geld het ook kost’, aldus de columnist. Het gaat wel goed komen met dat historische gebouw in de ‘stad’ Alphen. Daarvan ben ik overtuigd. De columnist kan rustig gaan slapen. Uiteindelijk komt álles in de grote stad Alphen wel goed. Kijk maar eens naar het Castellum, dat na het bijleggen van de nodige eurootjes ook weer ‘mooi staat te wezen’. En ‘hoe mooi’ zal binnenkort de Alphense mega-bibliotheek zijn? De zorg om het oude Raadhuis in Alpen is nog niet weggenomen. Nu zijn alle peilen gericht op een oplossing. Het is tenslotte ook niet ‘zomaar een gebouw’.

Merkwaardig blijft het, de lofzang en aandacht voor het oude Raadhuis in Alphen-stad. Was dat ook maar het geval voor óns (oude) Gemeentehuis! Dat staat, sinds de fusie met Alphen in 2014, verre van ‘mooi te wezen’. Het staat er ronduit triest bij! Triest, leeg en troosteloos! Het verkeert bouwtechnisch in een slechte conditie. En ligt nu al sinds meer dan een jaar nagenoeg verscholen achter een schreeuwend aankondigingsbord, met de vermelding, dat er in 2018 – u leest het goed - gestart zal gaan worden met renovatie, restauratie en herstel. Maar hoe lang duurt het jaar 2018 dan nog, vraag ik mij af. Kent dat genoemde jaar voor de Gemeentelijke bestuurders geen einde?

De Boskopers voelen zich nog altijd sterk verbonden met dit gebouw. Sterker nog: het ís van de Boskopers! Het zit in ons hart. De Dorpsraad heeft zich van meet af aan ingezet om het markante gebouw, dat zoveel (Boskoopse) geschiedenis in zich draagt, te behouden voor de Boskopers. En er een ‘Gemeenschapshuis’ van te maken.

‘Waar kunst, geschiedenis, muziek, horeca en emoties samenkomen’, om de AD columnist nog maar eens te citeren. Als dat voor Alphen-stad geldt, dan moet het toch in ons dorp ook kunnen? ‘Ruimtelijk erfgoed geeft kleur aan onze gemeente’, lees ik in de Cultuurvisie van de Gemeente. ‘Het verbindt heden en verleden en maakt onze leefomgeving aantrekkelijker’. ‘Erfgoed heeft een effect op leefbaarheid en geeft een gevoel van lokale verbondenheid’. Dan kan ik niet nalaten te vermelden dat de ‘leefomgeving’ in ons centrum en met name rond het oude gebouw sowieso wel een behoorlijke upgrade verdient. Voor het oude Raadhuis in Alphen lijken de kaarten geschud; het krijgt beslist een culturele functie. Mijn aandacht is nu gevestigd op de Raadscommissie-vergadering, morgenavond. Daar staat het punt ‘extra investeringsbudgetten voor het voormalig Raadhuis van Boskoop’ op de agenda. Want het begrote budget blijkt bij lange na niet toereikend. Zal er nu eindelijk schot komen in het dossier ‘Gemeentehuis-van-Boskoop’?

Óns mooie Gemeentehuis. Óns cultureel erfgoed. Het is van ons állemaal. En dat moet zo blijven. Wat het ook kost!

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop