Geen woorden maar .....!

Geen woorden maar .....!

04-10-2017

Als vertegenwoordiger van de Dorpsraad Boskoop liep ik onlangs mee met wethouder
Van As en zijn ambtenaren, om het centrum in ogenschouw te nemen.
In ons doel Boskoop ‘blijvend’ levendig en leefbaar houden, staat het aanzien van het
centrum hoog op de prioriteitenlijst. Ik wil één aandachtspunt uitlichten. Ik doel hierbij
op het gedeelte van de Dorpsstraat-west, dat als het ware wordt ommuurd door de
schuine oprit naar de hefbrug. Het gedeelte vanaf het kruispunt tot de Gouwe, met
linksaf het tunneltje bij de hefbrug en rechtsaf de Barendstraat. Dat stukje centrum,
waar de bestrating bestaat uit, naar het lijkt, uitingen van een ‘vrije metselaarsgeest’.
Onsamenhangend, met veel ongelijke oppervlakten. Waar wel wat meer groen en
beplanting zou kunnen worden gerealiseerd. Waar fietsenrekken overbodig dus
ongebruikt blijken te zijn. Waar de lege plekken in het metselwerk van de ‘muur’, ooit
waren gevuld met beeldende reclame of afbeeldingen uit het Boskoop van vroegere
tijden. Dát stukje Dorpstraat verdient meer aandacht, dat verdient een ‘opknapbeurt.
Het ligt er nogal vergeten bij, in mijn ogen. Het oogt troosteloos, terwijl het zo’n mooie
verbinding zou kunnen vormen in ‘een rondje centrum’. De Dorpsraad gaat dit deel nog
eens extra onder de aandacht brengen bij de wethouder en de daarbij betrokken
ambtenaren. Ik weet zeker, dat de middenstand dit plan eveneens zal toejuichen. Het
hoeft allemaal niet zo ingewikkeld of duur te zijn: met wat kleine ingrepen is het
resultaat al groot. Ik ben benieuwd, wat u ervan vindt. Laat het weten via:
www.dorpsraadboskoop.nl

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop