Geen wóórden, maar dáden!

Geen wóórden, maar dáden!

07-03-2018

In navolging tot wat hij eerder in het centrum van Alphen-oud had ondernomen, besloot de
wethouder Economische Zaken en ‘Citymarketing’, in de zomer van het vorig jaar, het centrum
van Boskoop aan een nader onderzoek te onderwerpen, door een zogenaamde ‘schouw’ uit te
voeren. Samen met een aantal daarbij betrokken ambtenaren, de beide gebiedsadviseurs en
een afvaardiging van de dorpskernwinkeliers, liet hij zich leiden langs de vele aandachtspunten
van het centrum. Als voorzitter van de Dorpsraad werd ik ook uitgenodigd om mee te
wandelen.
Mijn verwachtingen waren hoog gespannen, gezien de resultaten van een soortgelijke
onderneming in het centrum van Alphen, ook wel ‘stad’ genoemd. De bedoeling van de
wethouder was vooral, om ‘pijnpunten’ vast te stellen; anders gezegd: hoe is het gesteld met
de huidige status van ons centrum? Wat kan er verbeterd of aangepast worden?
Enthousiast en daadkrachtig wandelde de wethouder door ons centrum. In zijn rondgang
voldoende constaterend. Er wáren veel aandachtspunten. Keer op keer gaf de wethouder te
kennen op de diverse zaken actie te ondernemen. Hij zou zijn ambtenaren ‘aan het werk
zetten’. Het is inmiddels al weer ruim een half jaar later. De maanden na de schouw regen zich
aaneen, zonder dat er van enige gemeentelijke actie in het centrum sprake was.
Is er wat veranderd op het Gouweplein? Is Hoogvliet aangesproken om zijn etalages aan te
passen? Is er nieuwe aanplant rond die fraaie boom gekomen? Is er meer groen aangeplant
rond het kerkje? Is er al met de diverse partijen gesproken hoe bepaalde, relatief kleine,
aanpassingen het aanzicht van bepaalde plekken in het centrum kunnen verfraaien? Is de
verlichting nu in orde? En zo kan ik nog wel even doorgaan. Er zijn nog zoveel vragen, die
onbeantwoord blijven. Zoveel actiepunten, door de wethouder geconstateerd, waarop tot op
heden geen vervolg is gekomen. Over twee weken zijn er de gemeenteraadverkiezingen. In de
verkiezingsprogramma’s van de meeste politieke partijen is er (beperkte) aandacht voor ‘de
kernen’. Maar aandacht is iets anders dan dáádkracht. Dus aan de wethouder de vraag: kom
uw beloftes na! U kent het lijflied van die in onze regio zo populaire voetbalclub: Geen
wóórden, maar dáden!
Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop