Feestgevoel?

Feestgevoel?

27-11-2019

Met een enigszins afwijkende aankomst – dit jaar niet per stoomboot, maar per stoomtrein – heeft de goedheiligman traditiegetrouw weer tijdelijk domicilie gekozen in ons kleine kikkerlandje. Vergezeld van trouwe knechten, in welke kleur dan ook. Hoe hij het doet, ik begrijp het nog steeds niet, maar de oude baas krijgt het altijd weer voor elkaar om op diverse plaatsen tegelijk gewag te maken van zijn entree. Ook in Boskoop arriveerde hij, traditiegetrouw met de boot. Door het ‘brug-debacle’ was een beetje omvaren noodzakelijk. De goede Sint voelde er zich niet minder welkom door. Na een rondgang door het centrum, kon het bisschoppelijk gezelschap zich begeven naar een speciaal voor hen ingericht Sinterklaashuis. Daar zullen zij de komende tijd verblijven.

Alles rond het Sinterklaasfeest wordt mogelijk gemaakt door de winkeliers in ons centrum. Ieder jaar weer lukt het de Dorpskernwinkeliers om een feestelijk centrum te creëren gedurende de laatste twee maanden van het jaar. Ondanks de terugloop in het winkelaanbod, ondanks daardoor, de inkrimping van het aantal deelnemende winkeliers en de beperking van financiële middelen. Ze dóen het en dat is best knap. Petje af daarvoor! Want niet alleen gedurende de feestelijkheden aan het einde van het jaar, organiseert die club van alles. Hoe groot is hun inzet tijdens Konings- en Bevrijdingsdag, de Braderie en carnaval! Die winkeliersvereniging blijft zich inzetten voor een aantrekkelijk centrum van Boskoop. Maar ze kunnen het niet alleen. Ook vanuit de Gemeente wordt ondersteuning, op meerdere vlakken, verwacht. Recent is er hierover uitgebreid overleg geweest met wethouder Schotanus. Hij heeft toegezegd zich intensief te gaan inzetten om ons centrum op een levendig niveau te krijgen en te behouden. Hóe hij dat zal doen, daarover zullen nog afspraken worden gemaakt. Wij, als Boskoopse gemeenschap, zouden ook kunnen bijdragen. Door de internetwinkels links te laten liggen en gewoon met de auto of fiets een ritje naar het dorp te maken om gezellig daar te gaan shoppen! Want het kan weer, hè. Niets staat u meer in de weg, nu onze ouwe trouwe ‘Hef’ weer naar behoren veilig en wel functioneert. Er kan wellicht een aanslag op uw geduld worden gepleegd als de grote containerschepen weer frequent het ‘nauw van Boskoop’ doorsteken. Ook moet u niet mopperen als de meeste auto’s voor de brug hun ronkende motor onverminderd laten draaien, of als u tóch weer in de file op de Zijde belandt, omdat vele vrachtwagens deze gebruiken als sluiproute, op weg naar de bestemming ver buiten ons dorp. Nee, dankbaar zijn dat het weer kan! Dit is een mooie opmaat naar hetgeen er momenteel, juist op het gebied van het verkeer, speelt in ons dorp. Want als het aan de Dorpsraad ligt, gaat er echt binnenkort verandering komen in het misbruik van onze dorpse- en polderwegen door het verkeer. Wij hebben, namens een grote achterban, bestaande uit bedrijven, kwekers én bewoners, een uitgesproken standpunt op de tafel van de Provinciale en Gemeentelijke bestuurders gedeponeerd, met de indringende vraag: kom nu toch eens tot een besluit voor een oplossing! Door middel van berichtgeving in de pers hopen we een nog grotere schare medestanders achter ons te krijgen, die de bestuurders ervan zullen overtuigen dat Boskoop en de Boskopers het echt zat zijn!

Samen méér voor elkaar!

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop