‘Er gebeurt niks’

‘Er gebeurt niks’

22-01-2020

‘Er gebeurt niks in Boskoop’, was de mening van de aanwezige redacteuren van de krant, op mijn vraag waarom het echte nieuws in de Gouwe Koerier uitblijft. ‘Er is toch genoeg om over te schrijven, om naar op onderzoek te gaan’, zo betoogde ik.

Als columniste, vanuit mijn hoedanigheid als voorzitter van de Dorpsraad, schrijf ik in mijn columns over zaken Boskoop aangaande. Waar de Dorpsraad zich voor inzet, mee bezighoudt en van plan is om mee aan de slag te gaan. Er ligt nog genoeg ‘op de plank’ om over te schrijven. Anders gezegd: er gebeurt genoeg en staat nog genoeg te gebéuren in Boskoop, de komende tijd.

Waarom dan geen echt interessant Boskoops nieuws in de Gouwe Koerier?

Er zou niets gebeuren in Boskoop, volgens de journalisten? Dat is niet waar! Er speelt genoeg aan gebeurtenissen om te publiceren. Ogen en oren gewoon openhouden en ‘de straat op gaan’. Ik pleit voor de terugkeer van een ‘vliegende reporter’ die bovenop het nieuws in Boskoop duikt. Die de straat op gaat, de mensen aanspreekt en interviewt. Die observeert en constateert. Heus, redactie van de Gouwe Koerier, er gebeurt genoeg in Boskoop. Onder welke noemer dan ook. Ik wil de reporter-to-be wel een eindje op weg helpen. Hem of haar meevoeren in het verhaal van ons voormalig Gemeentehuis. Dat momenteel gerestaureerd wordt en onder de naam ‘RaadHuis’ niet alleen dienst zal gaan doen als veredelde bibliotheek, maar mogelijkheden zal bieden om te ontmoeten, samen te komen, te trouwen, en zoveel meer. Een kloppend hart in Boskoop, waar veel zal gebeuren! De Dorpsraad heeft zich enorm ingezet voor het behoud van het gebouw maar ook voor de bibliotheek. Met de realisatie van het ‘RaadHuis’, met de bibliotheek als warm kloppend hart, komen onze twee doelen samen. En zo gebeurt er weer wat in ons dorp. Zo zou de ‘vliegende reporter’ ook eens een bezoekje kunnen brengen aan de eigenaar van Boskoops zieltogende monument, de Watertoren. Daar eens navraag doen of er met en voor dat historische gebouw nog iets bijzonders staat te gebeuren. Het wordt mijns inziens zo zoetjesaan tijd dat er wat schot in de zaak komt. Is de focus nu werkelijk nog gericht op het opknappen en weer in oude glorie hertstellen? Of wacht men net zo lang tot het bouwwerk de geest zal geven! Dan gebeurt er tenminste weer eens wat in Boskoop! In de gaten houden dus, die Gouwe Koerier.

Ria de Groot

Voorzitter Dorpsraad Boskoop


Meedenken  >>