En toen waren het er 100...

En toen waren het er 100...

18-09-2019

En toen waren het er 100…….

Vanaf het moment dat ik als voorzitter van de Dorpsraad aantrad, was ik me bewust van het belang van de waarde van actuele informatievoorziening. Want, áls je jezelf ten doel stelt ‘de oren en ogen’ van een gemeenschap te zijn – in dit geval van Boskoop – dan is het gewenst, dat je communiceert, publiceert, informeert. En nu leest u hier mijn honderdste column. 
‘Schrijf vooral over onderwerpen die er toe doen’ zei de toenmalige hoofdredacteur van deze krant. Wat waren die onderwerpen? Wat was er zo actueel? En, welke activiteiten van de Dorpsraad deelde ik met u? Ik heb er mijn digitale column-dossier eens op nageslagen.
Mijn eerste journalistieke aspiraties waren voor het merendeel promotiegericht. Ze betroffen vooral het belang van een Dorpsraad, die een verbindende schakel kan zijn tussen Gemeente en gemeenschap. Ik heb u de betekenis van onze slogan ‘Samen méér voor elkáár!’ uitgelegd. En kon, met enige trots, aan u overbrengen dat de Dorpsraad mede heeft bijgedragen aan het behoud van de bibliotheek. Nu de Gemeenteraad ‘groen licht’ zal geven aan de bijstelling van het begrote investeringsbudget voor restauratie, lijkt onze inzet om van het voormalig gemeentehuis een ‘Gemeenschapshuis’ te maken eveneens te zijn geslaagd. Volgens de berichten zal met de restauratie nog dit jaar worden gestart.
Voor ons ándere rijksmonument, de Watertoren, heb ik in uw krant diverse malen een lans gebroken. Het mocht niet baten. Zijn huidige status verdient beslist geen schoonheidsprijs en ik vrees voor zijn toekomst. Is het bouwwerk nog wel ‘in beeld’ bij de wethouder voor cultureel erfgoed? Verdiep ik mij verder in het ‘column-dossier’, dan constateer ik gaandeweg een meer kritischer toonzetting, met vaak een wijzende vinger naar de gemeentelijke bestuurders. Over het openbaar groenbeheer bijvoorbeeld. Daar schiet de Gemeente echt in te kort! Boskoop, als hét centrum voor en van de boomkwekerij, zou toch méér, mooier en beter groen (onderhouden) moeten zijn?

Gemeentelijke aandacht vroeg ik voor de achteruitgang van ons centrum. Over het verkeersvraagstuk berichtte ik u meerdere malen, het staat onafgebroken op de agenda van de Dorpsraad. De hefbrug, die zich meer en vooral langer ‘verheft’. Ik berichtte over de dubieuze uitkomst van de, in opdracht van de Gemeente uitgevoerde, tellingen over vracht- en bestemmingsverkeer op de Zijde. Ik heb u toen zelfs uitgenodigd om het gezamenlijk, nóg eens te gaan doen. Verkeer. Het is een nagenoeg niet op te lossen probleem. Onze infrastructuur is er al lang niet meer op ingericht. En zowel Provincie als Gemeente blijven naar oplossingen zoeken. En de Boskopers klagen steen en been. De Dorpsraad is ook in de discussie een verbindende schakel.
De uitvoering van de ‘tien realiseerbare plannen’ uit onze Dorpsvisie kan een goede basis vormen voor Boskoop in de komende tien jaar. Ik hoop op realisatie daarvan. Dat kan alleen als de gemeentelijke bestuurders de balans tussen Alphen-oud en Boskoop op de juiste waarde blijven schatten. En daar ontbreekt het nog wel eens aan in het glazen paleis. Oud Alphen is en blijft het paradepaardje in onze Gemeente.

Ik blijf u in ieder geval informeren met en door mijn columns! Waarbij ik de wens uitspreek dat ik van nu af aan zal worden óverstelpt’ met uw reacties en suggesties.

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop