Ei van Columbus

Ei van Columbus

04-04-2018

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft in ons land een duidelijk beeld opgeleverd:
de lokale partijen hebben in tal van plaatsen een groot aantal stemmen gekregen. Ook in
Alphen is dit het geval. Nieuw Elan is de grootste partij in Alphen geworden. Die partij haalde
10 zetels. Dus reden voor euforie? Die zal er bij Nieuw Elan zeker zijn. Maar wel met beide
beentjes op de vloer blijven, mensen, want buiten dat gevoel van onoverwinnelijkheid is er de
belangrijkste vraag: hoe gaan we samenwerken met de andere partijen? Hoe creëren de
partijen een goed coalitieprogramma, op basis waarvan de komende vier jaar de belangrijke
beslissingen genomen zullen worden? Ik ben zo nieuwgierig naar die sámenwerking. Door
welke partijen zal de uiteindelijke coalitie worden gevormd, hoe zal de verdeling van de
wethoudersposten zijn. ‘De formatie zal snel klaar zijn’, berichtte de pers nog geen vier dagen
ná de verkiezingsuitslag. Formateur Hilhorst is er druk mee. Vóór 3 april moet ‘de klus geklaard
zijn’. Of dat zal dat gaan lukken, is nog maar de vraag. Want, nog vóórdat men écht met elkaar
rond de tafel ging, was er al sprake van onenigheid tussen twee partijen, die bij mij de
wenkbrauwen danig deed fronsen. Diplomatie binnen de politiek is een beginsel waaraan
tegenwoordig nog wel eens aan voorbij wordt gegaan. Gebrek hieraan veroorzaakt vaak
misverstanden. Maar, u kent het gezegde van ‘de soep die niet zo heet gegeten wordt als
opgediend’. Dus het zal allemaal wel weer goed aflopen. Het rapport ‘Nieuw en anders’ was
het uitgangspunt van de formatie, vier jaar geleden. Het heeft veel resultaten opgeleverd,
behalve dan de beloofde oplossing van de verkeersproblematiek in Boskoop. We zijn inmiddels
niet meer ‘nieuw’ en evenzo niet meer ‘anders’. De slogan van de Dorpsraad zou eigenlijk heel
goed bruikbaar zijn, als naam voor het nieuwe coalitieprogramma: ‘Sámen méér voor elkáár!’
U zult dat toch met mij eens zijn. Die uitspraak omvat alles. Laten we eerst maar eens
afwachten wat de formateur voor elkaar krijgt. Of hij met Pasen, tijdens het eieren zoeken, zijn
‘ei van Columbus’ gevonden heeft op formatie-gebied! Ik ben benieuwd. U ook?
Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop